Đánh giá tình trạng loãng xương ở 200 phụ nữ mãn kinh vùng nông thôn Hải Hưng bằng phương pháp X-quang quy ước

Đánh giá tình trạng loãng xương ở 200 phụ nữ mãn kinh vùng nông thôn Hải Hưng bằng phương pháp X-quang quy ước

Tên bài báo:Đánh giá tình trạng loãng xương ở 200 phụ nữ mãn kinh vùng nông thôn Hải Hưng bằng phương pháp X-quang quy ước

Tác giả:Vũ Đình Chính, Trần Đức Thọ, Trần Ngọc Ân
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1996Số:5Tập:322Trang:22-23
Tóm tắt:
Đánh giá tình trạng loãng xương (LX) ở 200 phụ nữ mãn kinh (tuổi trung bình 59,23±7,3) và 31 nữ trẻ tuổi (tuổi trung bình 24,35±3,46) ở 2 xã Tân Trường và Lai Cách huyện Cẩm Bình Hải Hưng bằng phương pháp X-quang quy ước. Kết quả tỉ lệ LX trên X-quang cột sống ở phụ nữ mãn kinh là 19% trong đó có 26,3% là LX nặng, vị trí các đốt sống lún, xẹp thường gặp ở D11, D12 và L1 tỷ lệ LX tăng dần theo tuổi. Sự tương quan giữa giá trị của chỉ số Meunier và chỉ số Barnett-Nordin ở phụ nữ sau mãn kinh là không có ý nghĩa do vậy chẩn đoán LX bằng phương pháp X-quang quy ước ở phụ nữ mãn kinh nên áp dụng tính chỉ số Meunier

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment