Dịch tễ học dinh dưỡng: Các phương pháp tiếp cận

Dịch tễ học dinh dưỡng: Các phương pháp tiếp cận

Dịch tễ học dinh dưỡng: Các phương pháp tiếp cận

Lê Hoàng Ninh // Y học Thành phố Hồ Chí Minh. – Năm 1996, tháng , số ĐB, chuyên đề , tập , tr. 20-26,

Kiến thức của chúng ta về mối quan hệ giữa thực phẩm, chất dinh dưỡng và các bệnh tật hay gặp trong thời đại ngày nay vẫn còn nhiều lỗ hổng. Các bệnh này bao gồm bệnh ung thư, tim mạch, dị dạng di truyền, các bệnh nhiễm trùng đã được đặt giả thuyết là bị ảnh hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng của ký chủ. Trong các phương pháp tiếp cận dịch tễ học, các thử nghiệm ngẫu nhiên có sức mạnh hơn các nghiên cứu phân tích quan sát: bệnh – chứng, đoàn hệ trong việc đánh giá mối quan hệ giữa thực phẩm và bệnh tật. Tuy nhiên, sự hiểu biết về các mối quan hệ này đa phần lại dựa vào các nghiên cứu dịch tễ quan sát. Bài viết điểm lại các cách tiếp cận dịch tễ trong đánh giá mối quan hệ giữa dinh dưỡng, thực phẩm và bệnh tật cũng như những nét đặc thù trong lĩnh vực này.

Dịch tễ học dinh dưỡng: Các phương pháp tiếp cận

Leave a Comment