ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TRONG KIỂM SOÁT ĐAU DO UNG THƯ

ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TRONG KIỂM SOÁT ĐAU DO UNG THƯ

ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TRONG KIỂM SOÁT ĐAU DO UNG THƯ
Nguyễn Trường Giang1
1 Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
Đau là triệu trứng lâm sàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư. Đau có thể xuất hiện với nhiều cơ chế khác nhau, theo đó việc kiểm soát đau cũng được áp dụng dựa theo các cơ chế đó. Ngoài các kỹ thuật giảm đau truyền thống, điện quang can thiệp có thể giúp kiểm soát đau một cách hiệu quả ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối với những can thiệp tối thiểu. Bài viết này đề cập đến một số kỹ thuật can thiệp giảm đau dưới hướng dẫn của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối khi các kỹ thuật giảm đau truyền thống không còn hiệu quả.

Đau do ung thư làm cho tình trạng bệnh nặng nề thêm và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Sử dụng thuốc giảm đau chứa opioids là phương thức giảm đau phổ biến trong ung thư hiện nay. Tuy nhiên các chế phẩm này tiềm ẩn những tác dụng phụ, tình trạng quen thuốc thường xảy ra sớm hay muộn và liều thuốc giảm đau thường phải tăng dần theo thời gian[1]. Từ những năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra phác đồ kiểm soát đau theo bậc thang để điều trị đau có liên quan đến ung thư[2]. Liệu trình điều trị đau thường bắt đầu bằng các thuốc giảm đau không chứa opioid sau đó sử dụng những thuốc có chứa hoạt chất opioid với hoạt lực thấp và mạnh dần. Liệu trình điều trị thường phối hợp với thuốc chống trầm cảm cũng như giảm kích thích[3]. Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy có tới 12% bệnh nhân ung thư không đáp ứng tốt với thuốc giảm đau theo hướng dẫn của  WHO  với  nhiều  lý  do  khác  nhau.  Việc  tăng  liều thuốc gặp khó khăn bởi tác dụng phụ của các thuốc giảm đau. Do vậy việc kiểm soát đau nhờ các kỹ thuật can thiệp có thể giúp kiểm soát đau đáng kể ở những bệnh nhân ung thư đặc biệt ở giai đoạn cuối.

ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TRONG KIỂM SOÁT ĐAU DO UNG THƯ

Leave a Comment