Độ nhạy của môi trường thioglycolate sản xuất tại Viện Vacxin Nha trang-Đà lạt

Độ nhạy của môi trường thioglycolate sản xuất tại Viện Vacxin Nha trang-Đà lạt

Tên bài báo:Độ nhạy của môi trường thioglycolate sản xuất tại Viện Vacxin Nha trang-Đà lạt

Tác giả:Hồ Thị Hồng Nhung, Đinh Thị Huệ, Đinh Thị Huấn
Tên tạp chí:Vệ sinh phòng dịch
Năm xuất bản:1994Số:3Tập:4Trang:74-77
Tóm tắt:
Môi trường: Các lô môi trường thioglycolate pha chế tại Viện Vacxin từ môi trường khô; Lô chủng kiểm tra độ nhạy môi trường: Lô 01, gồm từng chủng trong ống đông lạnh, hàn kín, chứa 10.000 tế bào sống/ml. Theo phương pháp dược điển Anh. Đọc kết quả trong vòng 7 ngày. Kết quả: 12 lô môi trường Thioglycolate pha chế tại Viện Vacxin đã được kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và ổn định. Độ nhạy của môi trường lưu giữ ổn định được trong thời hạn sử dụng 3 tuần theo tiêu chuẩn dược điển châu Âu 1992 và theo tiêu chuẩn TCYTTG 1973 nếu được bảo quản môi trường trong điều kiện chuẩn. Với các ưu điểm trên tác giả đề nghị mỗi đợt pha chế môi trường thioglycolate được phép sản xuất số lượng môi trường lớn hơn theo kế hoạch dùng trong 2 tuần. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục kiểm tra độ nhạy từng tuần và lưu giữ kết quả.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment