Dược lý học Căn bản và Lâm sàng 14e

Dược lý học Căn bản và Lâm sàng 14e

Dược lý học Căn bản và Lâm sàng 14e.Đạt được sự hiểu biết đầy đủ về khoa học cơ bản và sử dụng lâm sàng của các loại thuốc với cuốn giáo trình cập nhật nhất và toàn diện nhất về dược lý học này.

Sách được sắp xếp để phản ánh trình tự của khóa học dược lý học và trong các chương trình giảng dạy ở các trường đại học Y khoa và Dược trên thế giới, Dược lý học Cơ bản và Lâm sàng bao quát các khái niệm quan trọng mà sinh viên cần biết về khoa học của dược lý học và ứng dụng của nó trong thực hành lâm sàng. Việc lựa chọn mục tiêu và thứ tự trình bày dựa trên kinh nghiệm lâu năm của các tác giả trong việc giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên Y, dược, nha khoa, xương, điều dưỡng và các sinh viên liên quan đến khoa học Y tế khác.
– Bao quát trải rộng tất cả các khía cạnh của dược lý học Y học:
+ Bao gồm mọi khía cạnh của dược lý học y học bao gồm các loại thuốc có nguồn gốc thực vật và không cần kê đơn
+ Chương mới về hệ gen dược lý với các ví dụ quan trọng
+ Nhấn mạnh các nhóm thuốc và các prototypes
+ Mối liên quan lâm sàng, cuốn sách bao gồm các phần nhấn mạnh việc lựa chọn lâm sàng và sử dụng các loại thuốc ở các bệnh nhân và việc theo dõi các tác dụng của chúng.
+ Trình bày đầy màu sắc với hơn 400 hình ảnh minh họa
+ Các nghiên cứu trường hợp giới thiệu các vấn đề lâm sàng ở hầu hết các chương
+ Các bảng tóm tắt và các biểu đồ tóm lược các nội dung quan trọng
+ Bao gồm nhiều loại thuốc mới
+ Bảng tên thuốc gốc, biệt dược, thương mại xuất hiện ở cuối mỗi chương để tiện tham khảo khi kê đơn

Product details
Series: Basic and Clinical Pharmacology
Paperback: 1264 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 14 edition (November 30, 2017)
Language: English

Tổ chức để phản ánh các giáo trình trong nhiều khóa học dược lý và trong chương trình tích hợp, Dược & Cơ bản Dược, Phiên bản thứ mười bốn bao gồm các khái niệm quan trọng học sinh cần biết về khoa học dược lý và ứng dụng của nó để thực hành lâm sàng. Lựa chọn vấn đề và trình tự của bài trình bày dựa trên kinh nghiệm của các tác giả trong nhiều năm giảng dạy tài liệu này cho hàng ngàn y tế, dược phẩm, nha khoa, podiatry, điều dưỡng và các sinh viên khoa học sức khỏe khác.

Để phù hợp về mặt lâm sàng nhất có thể, cuốn sách bao gồm các phần đặc biệt giải quyết sự lựa chọn lâm sàng và sử dụng thuốc ở bệnh nhân và theo dõi tác dụng của chúng, và các nghiên cứu trường hợp giới thiệu các vấn đề lâm sàng ở nhiều chương. Trình bày đầy đủ màu sắc và tăng cường hơn ba trăm hình minh họa (nhiều mới cho phiên bản này), Dược phẩm cơ bản & lâm sàng có nhiều bảng tóm tắt và sơ đồ đóng gói thông tin quan trọng.

• Bảng tóm tắt học sinh kết thúc mỗi chương
• Tất cả mọi thứ học sinh cần biết về khoa học dược lý và ứng dụng của nó để thực hành lâm sàng
• Nhấn mạnh vào nhóm thuốc và nguyên mẫu
• MỚI! 100 bảng thuốc mới
• Bao gồm 330 hình minh họa đầy đủ màu sắc, nghiên cứu điển hình và bảng tóm tắt kết thúc chương
• Được tổ chức để phản ánh âm tiết của các khóa dược lý
• Mô tả các loại thuốc mới quan trọng

Dược lý học Căn bản và Lâm sàng 14e

Leave a Comment