Ebook HÌNH ẢNH HỌC PHÂN TỬ TIM MẠCH

Ebook HÌNH ẢNH HỌC PHÂN TỬ TIM MẠCH

HÌNH ẢNH HỌC PHÂN TỬ TIM MẠCH Cardiovascular Molecular Imaging.Dựa trên một hội nghị chuyên đề đột phá NIH được tài trợ bởi Hiệp hội Tim mạch hạt nhân Hoa Kỳ, cuốn sách này sẽ là hướng dẫn đầu tiên bao gồm tất cả các hình ảnh học phân tử mục tiêu của hệ thống tim mạch.

Với thiết kế đầy màu sắc, được đóng gói với một đĩa CD-ROM thân thiện với người sử dụng, nguồn tham khảo này bao gồm các phương pháp mới để phân tích và quản lý các quá trình sinh lý bệnh tim mạch và các công nghệ thăm dò mới để phân tích thụ cảm thể tim mạch, đầu dò truyền tin và biểu hiện gen, cấu trúc mạch máu, và quá trình sinh học ảnh hưởng đến tim và các mạch máu liên quan.

+ Thu hẹp khoảng cách giữa khoa học cơ bản và ứng dụng lâm sàng, cuốn sách này giới thiệu các kỹ thuật hình ảnh phân tử gần đây nhất được sử dụng để đánh giá giai đoạn bệnh và kết quả điều trị cho từng bệnh tim mạch cụ thể.

+ Thảo luận về tiềm năng của hình ảnh học phân tử trong việc cung cấp sự hiểu biết cải tiến của việc chẩn đoán và quản lý các quá trình sinh lý bệnh tim mạch quan trọng.

+ Theo dõi các chất đánh dấu mục tiêu cho các quá trình sinh học phân tử và sinh lý học, bao gồm tác động của chúng đối với sự phát triển của các công cụ và công nghệ chụp ảnh mới.

+ Xem xét các quá trình sinh hóa và các sự kiện báo hiệu trước các biến đổi sinh lý bệnh.

+ Phân tích các công nghệ hình ảnh mới nhất cho phép học viên cải thiện việc chẩn đoán, điều trị, và đánh giá bệnh nhân mắc bệnh tim mạch

TÓM TẮT

Cardiovascular Molecular Imaging

Robert J. Gropler, David K. Glover, Albert J. Sinusas, Heinrich Taegtmeyer

Price: $299.95

Hardcover: 376 pages

Publisher: INFRMA-HC; 1 edition (July 18, 2007)

Language: English

ISBN-10: 0849333776

ISBN-13: 978-0849333774

Product Dimensions: 8.5 x 0.8 x 11 inches

Shipping Weight: 2.6 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment