GHÉP THẬN VÀ NHỮNG TIẾN BỘ

GHÉP THẬN VÀ NHỮNG TIẾN BỘ

GHÉP THẬN VÀ NHỮNG TIẾN BỘ  ( Renal Transplantation – Updates and Advances )

Cuốn sách này trình bày một bộ sưu tập mang tính chất quốc tế các văn bản học thuật giúp chuyển tải những tiến bộ mới nhất trong phẫu thuật cấy ghép thận.

Cuốn sách bao gồm nhiều chủ đề, cập nhật những tiến bộ mới nhất và thành công của khoa học cấy ghép thận: sinh hóa, miễn dịch học, di truyền học phân tử, dược học – Dược học, cấy ghép cho trẻ em và một vài bệnh lý tiết niệu hiếm bắt buộc phải thay thế cơ quan.

Đây là một công cụ tham khảo hữu ích dành cho các bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu, các bác sĩ chạy thận, bác sĩ phẫu thuật…

GHÉP THẬN VÀ NHỮNG TIẾN BỘ

TÓM TẮT

Renal Transplantation – Updates and Advances

EDITOR : Layron Long

PUBLISHER : InTech, February, 2012

ISBN : 978-953-51-0173-4,

Hard cover, 234 pages

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment