GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN TÁI CHẾ XỬ LÍ BẰNG NITƠ LỎNG SAU CẮT BƯỚU ÁC XƯƠNG CHÀY – MỘT KỸ THUẬT HỨA HẸN

GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN TÁI CHẾ XỬ LÍ BẰNG NITƠ LỎNG SAU CẮT BƯỚU ÁC XƯƠNG CHÀY – MỘT KỸ THUẬT HỨA HẸN

GHÉP XƯƠNG TỰ THÂN TÁI CHẾ XỬ LÍ BẰNG NITƠ LỎNG SAU CẮT BƯỚU ÁC XƯƠNG CHÀY – MỘT KỸ THUẬT HỨA HẸN
Đỗ Phước Hùng1, Lâm Đạo Giang2, Nguyễn Việt Trung2, Trần Văn Vương1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Trước đây, khi nói đến bướu ác tính ở chân thì cắt cụt  vẫn là lựa chọn đầu tiên đối với phẫu thuật viên chỉnh hình. Tái tạo sinh học bằng cách sử dụng lại mảnh ghép xương có chứa bướu đã được xử trí qua nitơ lỏng là đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện, ít tốn kém và có thể bảo tồn chi, phù hợp với nhu cầu của bệnh nhân.

Mục tiêu: Theo dõi lành xương, kết quả chức năng và tái phát bướu tại chổ, di căn sau khi sử dụng lại mảnh ghép có chứa bướu để tái tạo khuyết hổng sau cắt rộng bướu xương.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo ca lâm sàng, theo dõi lành xương, tái phát và di căn bằng  x-quang, đánh giá kết quả chức năng bằng thang điểm MSTS.

Kết quả: Chúng tôi giới thiệu 1 bệnh nhân bị sarcom sợi nhầy thân xương chày, được phẫu thuật cắt rộng và sử dụng lại mảnh xương có chứa bướu sau khi xử lý qua nitơ lỏng để tái tạo. Theo dõi 18 tháng bằng x-quang có dấu lành xương. Chưa thấy tái phát tại chỗ hay di căn xa. Điểm chức năng MSTS 76,7%.

Kết luận: Sử dụng lại mảnh ghép xương có chứa bướu xương ác tính được xử lý qua nitơ lỏng hứa hẹn một phương pháp phẫu thuật tái tạo khuyết hổng xương trong điều trị bướu xương ác tính.

 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment