GIẢ THUYẾT HIỆN ĐẠI VÀ CỘT MỐC NGHIÊN CỨU TRONG BỆNH ALZHEIMER

GIẢ THUYẾT HIỆN ĐẠI VÀ CỘT MỐC NGHIÊN CỨU TRONG BỆNH ALZHEIMER

GIẢ THUYẾT HIỆN ĐẠI VÀ CỘT MỐC NGHIÊN CỨU TRONG BỆNH ALZHEIMER.Gần bốn thập kỷ nghiên cứu sáng tạo và chuyên sâu về bệnh Alzheimer (AD) đã mang lại những tiến bộ lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về sinh bệnh học, các công cụ cải tiến để chẩn đoán, và chiến lược điều trị của nó. Nghiên cứu này đã giúp xây dựng một nền tảng vững chắc về kiến thức cơ sở của thần kinh học và sinh học của bệnh AD và rối loạn thần kinh liên quan đến AD.

Nền tảng khoa học và giả thuyết sâu sắc là những liên quan chính để tiếp cận một liệu pháp có hiệu quả cho căn bệnh tàn phá này. Những giả thuyết hiện tại và cột mốc nghiên cứu trong bệnh Alzheimer có 20 chương chuyên đề của tác giả với tầm nhìn khác nhau về giải phẫu học thần kinh, bệnh học thần kinh,tâm lý học thần kinh, và các khía cạnh phân tử của AD. 

Những chương lớn trong cuốn sách này được phát triển từ hội nghị chuyên đề “Giả thuyết hiện tại về bệnh Alzheimer” được tổ chức tại Viña del Mar, Chile, vào tháng Mười năm 2007. 

Tham gia biên soạn gồm các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về bệnh Alzheimer , với những công trình nghiên cứu đã chiếu sáng cho những hiểu biết về bệnh Alzheimer trong vài thập niên qua. 

Sinh viên, các học giả và các chuyên gia y tế sẽ tìm thấy ở văn bản này một sự bổ sung vô giá cho việc nghiên cứu các chủ đề quan trọng này.

GIẢ THUYẾT HIỆN ĐẠI VÀ CỘT MỐC NGHIÊN CỨU TRONG BỆNH ALZHEIMER

TÓM TẮT

Current Hypotheses and Research Milestones in Alzheimer’s Disease

Ricardo B. Maccioni, George Perry

Price: $149.00

Paperback: 264 pages

Publisher: Springer; Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2009 edition (December 8, 2010)

Language: English

ISBN-10: 144194690X

ISBN-13: 978-1441946904

Product Dimensions: 6.1 x 0.6 x 9.2 inches

Shipping Weight: 12.8 ounces

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment