Giá trị của beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi

Giá trị của beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi

Giá trị của beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi
Mai Trọng Dũng, Phạm Huy Hiền Hào
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trên 191 trường hợp chửa trứng, 86 trường hợp chửa thường quý 1 và 33 trường hợp u nguyên bào nuôi được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml; trong chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml; trong ủy nguyên bào nuôi là 121,7 ± 154,7ng/ml. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường và có ý nghĩa để chẩn đoán phân biệt. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh ít có ý nghĩa để phân biệt ủy nguyên bào nuôi với chửa trứng, chửa thường.

Chửa  trứng  là  hình  thái  thai  nghén  bất thường, là một loại bệnh lý của gai rau có nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.Trong các biến chứng của chửa trứng thì biến chứng thành u nguyên bào nuôi có tỷ lệ chiếm khoảng 10 – 30%.1,2,3 U nguyên bào nuôi là  bệnh  lý  ác  tính,  có  hình  thái  lâm  sàng  đa dạng và có thể gây tử vong cho người bệnh khi vỡ các nhân di căn.4,5 Phát hiện biến chứng ủy nguyên bào nuôi của chửa trứng chủ yếu dựa vào theo dõi các diễn biến lâm sàng, siêu âm và đo nồng độ beta hCG trong máu định kỳ sau loại bỏ thai trứng trong đó đo nồng độ beta hCG trong máu đóng vai trò quyết định. Có ba hình thái khi theo dõi sau loại bỏ thai trứng mà nồng độ hCG tăng dần là chửa trứng, chửa thường và ủy nguyên bào nuôi. Trong một số trường hợp, thăm khám lâm sàng, siêu âm và kết quả hCG huyết thanh không rõ ràng thì chẩn đoán phân biệt rất khó khăn để đưa ra các quyết định xử lý thích hợp. Theo  một  số  nghiên  cứu  trên  thế  giới  thì nồng độ beta hCG tự do, hCG toàn phần và tỷ lệ beta hCG tự do/hCG toàn phần có thể sử dụng để chẩn đoán phân biệt chửa trứng, chửa thường và ủy nguyên bào nuôi. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu:1. Khảo sát giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong bệnh chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi 2. Xác định vai trò của beta hCG tự do huyết thanh trong chẩn đoán phân biệt chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi.

Giá trị của beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi

Leave a Comment