Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối do chấn thương

Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối do chấn thương

Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối do chấn thương 

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh và xác định giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước. Đối tượng và phương pháp: 54 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2019. Đối chiếu phát hiện các thể tổn thương trên cộng hưởng từ và nội soi bằng hệ số Kappa. So sánh kết quả cộng hưởng từ với nội soi dựa trên bảng ma trận 2 × 2. Kết quả: Hình ảnh trực tiếp: Dây chằng có hình thái bất thường 57,4%, không thấy dây chằng 37%, bong điểm bám vào xương chày 5,6%. Hình ảnh gián tiếp: Dây chằng chéo sau chùng 29,6%, trật xương chày ra trước 46,3%, sụn chêm ngoài di lệch ra sau 25,9%. Chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước, cộng hưởng từ có độ nhạy: 98,1%, độ đặc hiệu: 100%. Đánh giá thể tổn thương phát hiện trên cộng hưởng từ với nội soi phù hợp mức độ tốt Kappa 0,698. Kết luận: Cộng hưởng từ rất có giá trị trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước.

Dây chằng chéo trước (DCCT) là bộ phận dễ bị tổn thương nhất khi chấn thương gối.
Cộng hưởng từ (CHT) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh có giá trị trong đánh giá tổn thương khớp gối nói chung cũng như DCCT nói riêng, cung cấp thông tin chi tiết giúp phẫu thuật viên định hướng chiến thuật điều trị phù hợp [7]. Nội soi khớp gối được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định các tổn thương trong khớp. Tuy nhiên, do là kỹ thuật xâm lấn, nội soi chỉ thực hiện khi cần thiết can thiệp điều trị. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: Phát hiện các hình ảnh tổn thương DCCT trên CHT và đối chiếu với kết quả nội soi khớp gối

Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối do chấn thương

Leave a Comment