Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh

Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh

Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh
Vương Minh Chiều, Vũ Trường Nhân, Hứa Thị Hoài Thương, Phạm Ngọc Thạch

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của sinh thiết lạnh và kết quả của kết hợp sinh thiết lạnhtrong phẫu thuật điều trị phình đại tràng do vô hạch bẩm sinh.

Phương pháp: Hồi cứu mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: 34 trường hợp thoả mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu. Thời gian phẫu thuật trung bình là 168,5 ± 71,9 phút, thời gian cho ăn lại trung bình là 2,6 ± 1,4 ngày, thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 10,2 ngày. Thời gian theo dõi trung bình là 11,1 ±  8,3 tháng, có 2 (5,9%) trường hợp được ghi nhận là són phân và 6 (17,6%) trường hợp viêm ruột sau mổ, không có trường hợp táo bón sau mổ. Không có trường hợp nào cần phẫu thuật lại. Kết quả sinh thiết lạnh phù hợp với sinh thiết thường quy ở 100% các trường hợp.

Kết luận: Sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh Hirschsprung có độ chính xác cao. Kết hợp sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị bệnh Hirschsprung cho kết quả tương đối tốt với tỉ lệ biến chứng thấp.

 

 

Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh

Leave a Comment