Giải phẫu Và Sinh lý học Tim Phổi 5e

Giải phẫu Và Sinh lý học Tim Phổi 5e

Giải phẫu Và Sinh lý học Tim Phổi 5e .Cuốn sách bán chạy nhất này cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất về cấu trúc và chức năng của hệ thống hô hấp.
Với sự trình bày theo hướng liên quan chặt chẽ đến thực hành chăm sóc hô hấp, với nhiều tình huống lâm sàng để thách thức khả năng ứng dụng của bạn đối với các nguyên lý và công thức cũng như rất nhiều hình minh họa các điều kiện bệnh lý thông thường như xơ nang, viêm phế quản mãn tính và bệnh hen suyễn.

Cuốn sách này sẽ là tham khảo không thể thiếu cho các bác sĩ lâm sàng chuyên khoa hô hấp, bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ nội chung cũng như các bác sĩ nội trú.

Giải phẫu Và Sinh lý học Tim Phổi 5e

THÔNG TIN

Cardiopulmonary Anatomy & Physiology: Essentials for Respiratory Care, 5th Edition

Terry Des Jardins

Price : $83.98

Paperback: 664 pages

Publisher: Delmar Cengage Learning;

5 edition (August 7, 2007)

Language: English

ISBN-10: 1418042781

ISBN-13: 978-1418042783

Product Dimensions: 8 x 0.9 x 10 inches

Shipping Weight: 2.5 pounds

Xem thêm : https://luanvanyhoc.com/

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment