GIẢI THÍCH ĐIỆN TIM TỪ CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH

GIẢI THÍCH ĐIỆN TIM TỪ CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH

GIẢI THÍCH ĐIỆN TIM TỪ CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH (ECG Interpretation:From Pathophysiology to Clinical Application ) 

Trong thập kỷ qua, đã có một cải thiện to lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về điện sinh lý tim cơ bản. Cuốn sách này giảng dạy về ECG thông qua việc giới thiệu việc nhận biết hầu hết các mẫu điện tim và kết hợp các thông tin mới về sinh lý bệnh học.

Nhu cầu về một cuốn sách dạy về điện tâm đồ từ cơ sở sinh lý bệnh học là rất lớn, đây là cuốn sách nhỏ gọn, trình bày súc tích với độ dày 200 trang.

Nó có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo từng chương hoặc đọc suốt như một tổng quan. Mỗi chương sẽ có mười câu hỏi cung cấp đánh giá khả năng nắm bắt các nội dung của chương. Mười nghiên cứu trường hợp được nhấn mạnh ở phần cuối của cuốn sách tích hợp nhiều các nguyên tắc của điện tâm đồ.

GIẢI THÍCH ĐIỆN TIM TỪ CƠ SỞ SINH LÝ BỆNH

TÓM TẮT

ECG Interpretation: From Pathophysiology to Clinical Application

Fred M. Kusumoto

Paperback: 312 pages

Publisher: Springer; 1st Edition (March 11, 2009)

Language: English

ISBN-10: 0387888799

ISBN-13: 978-0387888798

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment