Giáo trình các rối loạn viêm tự động 2020

Giáo trình các rối loạn viêm tự động 2020

Giáo trình các rối loạn viêm tự động 2020.Cuốn sách này, cuốn sách giáo khoa hoàn chỉnh đầu tiên về lĩnh vực mới mẻ này trong Y học, bao quát toàn diện về trình bày lâm sàng, sinh bệnh học, di truyền và các chiến lược quản lý mới nhất cho các rối loạn viêm tự động cũng như khoa học cơ bản về tự viêm. Các khái niệm có liên quan như làm thế nào khoa học ứng dụng về di truyền và miễn dịch học liên quan đến hệ thống miễn dịch bẩm sinh và viêm tự động được bảo hiểm. Mô tả về các bệnh đơn nguyên và đa gen/phức tạp nằm trong phạm vi của các bệnh tự động viêm được cung cấp. Các chủ đề khác bao gồm các phương pháp chẩn đoán lâm sàng và di truyền mới nhất, các khái niệm về mối quan hệ giữa tự động hóa và tự miễn dịch / suy giảm miễn dịch, vai trò của tự động hóa trong ung thư, phương pháp điều trị và chiến lược quản lý các bệnh này và các lĩnh vực tiềm năng của sự phát triển trong tương lai.

Giáo trình các rối loạn tự viêm mô tả một cách có hệ thống và xem xét các lựa chọn chẩn đoán và điều trị cho các rối loạn tự viêm cũng như tất cả các khía cạnh của khái niệm tự viêm, và đại diện cho một nguồn tài nguyên quý giá cho các chuyên gia trong nhiều ngành học gặp phải những bệnh nhân này hoặc những người nghiên cứu về viêm tự động.

Giáo trình các rối loạn viêm tự động 2020
Textbook of Autoinflammation
Editors
Philip J. Hashkes
Ronald M. Laxer
Anna Simon
Copyright
2019

Giáo trình các rối loạn viêm tự động 2020

Leave a Comment