Giáo trình Quốc tế về Đái tháo đường 4e

Giáo trình Quốc tế về Đái tháo đường 4e

Giáo trình Quốc tế về Đái tháo đường 4e.Giáo trình Quốc tế Đái tháo đường là một cuốn sách tham khảo về y khoa có uy tín đã đạt được sự thành công trong gần 20 năm qua 3 phiên bản.

Toàn thư và mang phạm vi quốc tế, sách giáo trình bao gồm tất cả các khía cạnh của bệnh tiểu đường đảm bảo một cách tiếp cận đa ngành và toàn cầu thực sự.

Mỗi phần bao gồm dịch tễ học, chẩn đoán, bệnh sinh, quản lý và các biến chứng của bệnh tiểu đường và các vấn đề sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Nó kết hợp một số lượng lớn các dữ liệu mới liên quan đến sự hiểu biết khoa học và quản lý lâm sàng của bệnh này, với mỗi phiên bản mới luôn luôn phản ánh những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, các cuốn sách giáo trình tiểu đường khác chủ yếu tập trung vào lâm sàng mà ít chú ý đến khoa học cơ bản đằng sau bệnh tiểu đường, triết lý chính của ITDM là sự bao quát toàn diện khoa học cơ bản của quá trình chuyển hóa, liên kết chặt chẽ với sinh lý bệnh và các khía cạnh lâm sàng của bệnh.

Được biên tập bởi bốn chuyên gia tiểu đường nổi tiếng thế giới, cuốn sách được chia thành 13 phần. Cũng như bao gồm tất cả các khía cạnh của bệnh tiểu đường, từ dịch tễ học và sinh lý bệnh học đến quản lý các điều kiện và các biến chứng phát sinh, phiên bản thứ tư này cũng bao gồm hai phần mới về NAFLD, NASH và các mỗi tương kết phi truyền thống với bệnh tiểu đường, và bằng chứng thử nghiệm lâm sàng ở bệnh tiểu đường.

Ấn bản thứ tư của một cuốn sách giáo trình được quốc tế công nhận sẽ một lần nữa cung cấp cho những người tham gia vào nghiên cứu và phát triển bệnh tiểu đường, cũng như các chuyên gia bệnh tiểu đường một cuốn sách tham khảo khoa học đầy đủ nhất về bệnh tiểu đường có sẵn.

TRÍCH DẪN
International Textbook of Diabetes Mellitus, Fourth Edition – 2 Volume Set
by R. A. DeFronzo (Editor), E. Ferrannini (Editor), P. Zimmet (Editor), George Alberti (Editor)
Hardcover: 1240 pages
Publisher: Wiley-Blackwell; Two Volume Set, 4th Edition
Pub: May 11, 2015
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment