Giáo trình Ung thư học Hạt nhân 2015

Giáo trình Ung thư học Hạt nhân 2015

Giáo trình Ung thư học Hạt nhân 2015.Việc điều trị ung thư đã chứng kiến sự phát triển thú vị ở cấp tế bào, và Ung thư học hạt nhân tóm lược những phát triển này. Lĩnh vực phức tạp này đã được chuyển tải bởi một văn bản toàn diện dễ đọc tái hiện tất cả những phát hiện mới nhất liên quan đến ung thư.

Đối với bất cứ ai tìm kiếm các kỹ thuật hình ảnh phân tử tiên tiến mới nhất và liệu pháp nhắm mục tiêu trong chẩn đoán ung thư, quản lý và điều trị, không có lựa chọn nào tốt hơn cuốn sách Ung thư học hạt nhân.

+ Minh họa, hình ảnh, và scans
+ Số liệu và bảng với các màu sắc tương phản
+ Tóm tắt ở cuối mỗi chương để dễ ôn tập.
+ Các chương được sắp xếp theo chủ đề lâm sàng, phương pháp nghiên cứu và tổ chức thử nghiệm, và các vấn đề kỹ thuật .
+ Nhấn mạnh kỹ thuật SPECT/CT và PET/CT.
+ Thông tin về các ứng dụng tiềm năng của PET/MR và điều trị phóng xạ nhắm mục tiêu.

TRÍCH DẪN
Nuclear Oncology
by Cumali Aktolun (Author), Stanley Goldsmith MD (Author)
Hardcover: 736 pages
Publisher: LWW; 1 Har/Psc edition (October 8, 2014)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment