Góp phần đánh giá tình trạng chức năng tuyến giáp của những người sống trong vùng có bướu cổ địa phương đồng bằng bằng phương pháp miễn dịch phóng xạ

Góp phần đánh giá tình trạng chức năng tuyến giáp của những người sống trong vùng có bướu cổ địa phương đồng bằng bằng phương pháp miễn dịch phóng xạ

Tên bài báo:Góp phần đánh giá tình trạng chức năng tuyến giáp của những người sống trong vùng có bướu cổ địa phương đồng bằng bằng phương pháp miễn dịch phóng xạ

Tác giả:Mai Trọng Khoa
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1994Số:4Tập:308Trang:26
Tóm tắt:
Đối tượng nghiên cứu: những người có và không có bướu cổ sống ở Hà Tây. Phương pháp: mỗi đối tượng nghiên cứu lấy 3ml máu tĩnh mạch, ly tâm lấy huyết thanh để định lượng T3,T4 toàn phần và TSH bằng các RIA-KIT chế sẵn của Hungari, do hoạt tính phóng xạ, xử lý tính toán kết quả được thực hiện bằng máy đo mẫu tự động và máy tính với chương trình WHO immunossay D.P.Program. Kết quả: nồng độ T3,T4, TSH không thay đổi ở những người không có bướu so với người bình thường Hà Nội (p<0,05). Nhưng có sự tăng nồng độ T3, TSH và giảm T4 ở những người có bướu so với những người không có bướu và người bình thường sống tại Hà Nội. Nồng độ T4 giảm, T3, TSH tăng ở những người có và không có bướu sống tại Hà Tây.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment