Góp phần điều chế hợp chất colloidal bismuth subcitrate (CBS) trị viêm loét dạ dày – tá tràng

Góp phần điều chế hợp chất colloidal bismuth subcitrate (CBS) trị viêm loét dạ dày – tá tràng

Tên bài báo:Góp phần điều chế hợp chất colloidal bismuth subcitrate (CBS) trị viêm loét dạ dày – tá tràng

Tác giả:    Đỗ Minh Quang, Mai Long, Phạm Văn Nguyện

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1999    Số:    9            Trang:    9-11

Tóm tắt:    

Theo phương pháp trao đổi, từ muối bismuth, acid citric và dụng dịch amoniac, tổng hợp được chất CBS, xác định được điều kiện thích hợp cho việc tổng hợp CBS. Khám nghiệm hợp chất CBS điều chế đạt tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc 1997.

Góp phần điều chế hợp chất colloidal bismuth subcitrate (CBS) trị viêm loét dạ dày – tá tràng

Leave a Comment