Góp phần nghiên cứu các trị số tế bào lympho máu ngoại vi người bình thường

Góp phần nghiên cứu các trị số tế bào lympho máu ngoại vi người bình thường

Tên bài báo:Góp phần nghiên cứu các trị số tế bào lympho máu ngoại vi người bình thường

Tác giả:Nguyễn Thị Bích Yến, Phạm Duy Linh, Phan Thị Phi Phi
Tên tạp chí:Y học Việt Nam
Năm xuất bản:1996Số:6Tập:205Trang:24-27
Tóm tắt:
Nghiên cứu 32 người ở TP Hồ Chí Minh, nam 10, nữ 22, tuổi từ 21-49. Phương pháp dùng kỹ thuật tạo hoa hồng E và kỹ thuật tạo hoa hồng ME. Kết quả: người bình thường có tế bào lympho, số lượng tế bào tạo hoa hồng E, ME đều ở trong giới hạn các kết quả thu được của người bình thường ở miền Bắc và không có khác biệt đáng kể đối với kết quả đã thông báo của các tác giả ở trong nước hay nước ngoài.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment