Góp phần tìm hiểu kiến thức thái độ và khả năng thực hành sử dụng thuốc của cán bộ y tế xã

Góp phần tìm hiểu kiến thức thái độ và khả năng thực hành sử dụng thuốc của cán bộ y tế xã

Tên bài báo:Góp phần tìm hiểu kiến thức thái độ và khả năng thực hành sử dụng thuốc của cán bộ y tế xã

Tác giả:    Nguyễn Văn Hùng, Đào Văn Phan, Nguyễn Trọng Thông, Lê Ngọc Trọng, Trương Việt Dũng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1996    Số:    8    Tập:    325    Trang:    27-30

Tóm tắt:    

Bằng phỏng vấn trực tiếp, dùng bộ câu hỏi và các test đánh giá cho 374 cán bộ (CB) làm công tác điều trị tại các trạm y tế xã của 2 huyện ở mỗi tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Vĩnh Phú, Nam Hà, Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Cần Thơ, Long An và Hà Nội. 35% là nam giới, dưới 40 tuổi chiếm 89%. Trình độ y tá 43%, y sĩ 51% và bác sĩ 6%. 58% có khó khăn khi kê đơn, 80% thử test kháng sinh không đúng. Đa số CB y tế xã có nhu cầu cần một quyển sách hướng dẫn sử dụng thuốc cho tuyến xã. 22-24% cho rằng đang có tình trạng sử dụng thuốc bừa bãi. 73% khám chữa bệnh không kê đơn; kiến thức sử dụng thuốc còn hạn chế.

Góp phần tìm hiểu kiến thức, thái độ và khả năng thực hành sử dụng thuốc của cán bộ y tế xã

Leave a Comment