Hiệu quả an thần Midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em

Hiệu quả an thần Midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em

Hiệu quả an thần Midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em (Systematic review và Meta analysis)
Phạm Quốc Khánh1, Đào Thị Hằng Nga2, Chu Đình Tới3, Võ Trương Như Ngọc2, Trần Thị Mỹ Hạnh2, Đỗ Văn Cẩn1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Đại học Quốc gia Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Trên thế giới, an thần nha khoa trẻ em bằng midazolam đã và đang được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả, tuy nhiên lại rất hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu tổng quan tài liệu (systematic review) và phân tích gộp (meta analysis) này thực hiện trên 7 nghiên cứu với 871 trẻ dưới 16 tuổi nhằm đánh giá hiệu quả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng khi can thiệp midazolam đường uống và đường niêm mạc. Bốn nghiên cứu trong phân tích gộp thực hiện 664 can thiệp có tỷ lệ an thần thành công đường uống (87,2%) cao hơn đường niêm mạc (81,4%) với OR Fixed (tỷ lệ chênh hiệu chỉnh): 1,59 lần (95%CI: 1,03 – 2,45), OR Overall (tỷ lệ chênh thực): 1,59 lần (95%CI: 1,03 – 2,46). Hai nghiên cứu khác so sánh trên 71 trẻ cho kết quả: thời gian làm việc đường niêm mạc (33,2 phút) ngắn hơn đường uống (40,09 phút). Tất cả khác biệt đều không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Ngoài ra, an thần niêm mạc khởi phát nhanh hơn; thay đổi vị giác thuốc uống, sử dụng N2O và gây tê tại chỗ góp phần tăng thời gian và hiệu quả an thần. Kết luận: hai đường dùng midazolam đều rất khả thi trong an thần nha khoa trẻ em ở Việt Nam, trong đó midazolam đường dùng niêm mạc phù hợp hơn trong trường hợp cần can thiệp sớm.

Quản lý hành vi là vấn đề gây cản trở chính trong việc điều trị nha khoa ở trẻ em. Với trẻ quá nhỏ, kém hợp tác, quá sợ hãi hoặc có vấn đề y khoa khác, quản lý hành vi sẽ là một thách thức đối với một can thiệp thành công.1,2 Do đó, an thần hoặc gây mê đã trở thành giải pháp giúp cho việc điều trị thuận lợi hơn. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm nguy cơ lo lắng hoặc ám ảnh cho bệnh nhân trong tương lai. Tổng quan y văn và phân tích gộp có vai trò quan trọng trong y học, nhất là trong bối cảnh phát triển của Y học thực chứng. Hơn nữa, việc HIỆU QUẢ AN THẦN MIDAZOLAM TRONG ĐIỀU TRỊ NHA KHOA CHO TRẺ EM (TỔNG QUAN HỆ THỐNG KẾT HỢP PHÂN TÍCH GỘP)Phạm Quốc Khánh1, , Đào Thị Hằng Nga2, Chu Đình Tới3, Võ Trương Như Ngọc2, Trần Thị Mỹ Hạnh2, Đỗ Văn Cẩn11Bệnh Viện Nhi Trung ương2Trường Đại học Y Hà Nội3Đại học Quốc gia Hà NộiTrên thế giới, an thần nha khoa trẻ em bằng midazolam đã và đang được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả, tuy nhiên lại rất hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu tổng quan tài liệu (systematic review) và phân tích gộp (meta analysis) này thực hiện trên 7 nghiên cứu với 871 trẻ dưới 16 tuổi nhằm đánh giá hiệu quả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng khi can thiệp midazolam đường uống và đường niêm mạc. Bốn nghiên cứu trong phân tích gộp thực hiện 664 can thiệp có tỷ lệ an thần thành công đường uống (87,2%) cao hơn đường niêm mạc (81,4%) với OR Fixed (tỷ lệ chênh hiệu chỉnh): 1,59 lần (95%CI: 1,03 – 2,45), OR Overall (tỷ lệ chênh thực): 1,59 lần (95%CI: 1,03 – 2,46). Hai nghiên cứu khác so sánh trên 71 trẻ cho kết quả: thời gian làm việc đường niêm mạc (33,2 phút) ngắn hơn đường uống (40,09 phút). Tất cả khác biệt đều không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Ngoài ra, an thần niêm mạc khởi phát nhanh hơn; thay đổi vị giác thuốc uống, sử dụng N2O và gây tê tại chỗ góp phần tăng thời gian và hiệu quả an thần. Kết quả cho thấy hai đường dùng midazolam đều rất khả thi trong an thần nha khoa trẻ em ở Việt Nam, trong đó midazolam đường dùng niêm mạc phù hợp hơn trong trường hợp cần can thiệp sớm.Từ khóa: trẻ em, an thần, midazolam, nha khoaI. ĐẶT VẤN ĐỀ hiện nay có nhiều nghiên cứu đưa ra những kết luận trái chiều về cùng một vấn đề. Trong hoàn cảnh đó, tổng quan tài liệu đóng vai trò quan trọng khi giải quyết vấn đề bằng cái nhìn toàn cảnh, hơn là xem xét thông qua chỉ một nghiên cứu.3Midazolam là một loại thuốc benzodiazepine thuộc nhánh imidazole. Thuốc được sử dụng để tiền mê, an thần và điều trị những kích động nghiêm trọng. Thuốc hoạt động bằng cách gây buồn ngủ, giảm lo lắng và gây mất trí nhớ tạm thời. Thuốc có thời gian tác động nhanh, thời gian bán hủy ngắn nên rất phù hợp để sử dụng cho trẻ em. Với bệnh nhân ngoại trú, midazolam đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả khi được sử dụng một cách thích hợp.2,4 Ngoài ra, midazolam hiện là thuốc an thần được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Hiệu quả an thần Midazolam trong điều trị nha khoa cho trẻ em

Leave a Comment