HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ NHỮNG RỐI LOẠN TRI GIÁC Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT KHỐI U NGUYÊN BÀO TỦY Ở TIỂU NÃO

HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ NHỮNG RỐI LOẠN TRI GIÁC Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT KHỐI U NGUYÊN BÀO TỦY Ở TIỂU NÃO

HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ NHỮNG RỐI LOẠN TRI GIÁC Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT KHỐI U NGUYÊN BÀO TỦY Ở TIỂU NÃO
Bs Hoàng Đức Hạ1, Bs Alexandre Krainik2
1 Khoa CĐHA – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
2 Khoa CĐHA thần kinh – Viện Trường Grenoble – CH Pháp

Mục tiêu: Rối loạn tri giác thường xảy ra ở những trẻ sau điều trị u nguyên bào tiểu não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và khả năng học tập của trẻ ở trường. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương tiểu não và những rối loạn tri giác ở những bệnh nhi này.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu gồm 12 bệnh nhi (7 nam, 5 nữ, tuổi trung bình 13,0±1,6) sau điều trị u nguyên bào tiểu não và 22 trẻ khỏe mạnh cùng độ tuổi. Những trẻ này đều thuận tay phải, nói tiếng Pháp và có chỉ số thông minh (IQ) từ 70-130. Cộng hưởng từ cấu trúc và mô hình không giãn dưới lều tiểu não (SUIT model) được sử dụng để làm rõ vị trí tổn thương tiểu não do phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân. Các dữ liệu tâm thần kinh được phân tích bằng Test Mann-Whitney U.
Kết quả: bệnh nhân có khiếm khuyết về trí nhớ làm việc (TNLV) phi ngôn ngữ (chiếm 6/12 trường hợp) và về TNLV ngôn ngữ (chiếm 1/12 trường hợp), có rối loạn tri giác như giảm tốc độ xử lý thông tin (chiếm 4/12 trường hợp). Những bệnh nhi có tổn thương ở thùy sau trái tiểu não (7/12 bệnh nhi) bị giảm TNLV phi ngôn ngữ (6/7 bệnh nhi).
Kết luận: Nghiên cứu này cung cấp thêm một bằng chứng rằng tiểu não đóng vai trò trong TNLV và thùy sau trái tiểu não có thể liên quan đến TNLV phi ngôn ngữ ở trẻ em.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment