HÌNH ẢNH TIÊU HÓA, KIẾN THỨC CẦN BIẾT 3E

HÌNH ẢNH TIÊU HÓA, KIẾN THỨC CẦN BIẾT 3E

HÌNH ẢNH TIÊU HÓA, KIẾN THỨC CẦN BIẾT 3E ( Gastrointestinal Imaging: The Requisites, 3e ).Hướng dẫn súc tích và thực tế này bao gồm tất cả các kiến thức cần biết ngày nay về chẩn đoán và thăm dò hình ảnh tiêu hóa . Được biên soạn trong một định dạng thân thiện với người sử dụng, đặc biệt bởi vì nó rất nhỏ gọn, định hướng lâm sàng, và dễ đọc, cuốn sách mới này là một công cụ lý tưởng để học tập cũng như thực hành.

+ Trình bày kiến thức cốt lõi và chuyên sâu trong hình ảnh tiêu hóa.

+ Cung cấp hơn 750 hình minh họa nổi bật mô tả đầy đủ các phương pháp tiếp cận hình ảnh tiêu hóa và các phát hiện.

+ Cung cấp rất nhiều phác thảo, bảng biểu, kinh nghiệm lâm sàng và tài liệu tham khảo thêm.

+ Tổ chức trong một cách thức thân thiện với người sử dụng theo hệ thống nội tạng và sau đó theo phát hiện hình ảnh X quang trong chương.

+ Bao gồm kiến thức mới về CT đa lát cắt để giữ cho bạn luôn đi đầu trong lĩnh vực X quang.

+ Cập nhật và thay thế hình ảnh và các phương thức từ phiên bản trước đó để phản ánh xu hướng X-quang hiện tại.

 

THÔNG TIN

Gastrointestinal Imaging: The Requisites, 3e

Robert D. Halpert

Price: $99.97

Hardcover: 384 pages

Publisher: Mosby; 3 edition (April 24, 2006)

Language: English

ISBN-10: 0323032214

ISBN-13: 978-0323032216

Product Dimensions: 8.5 x 0.8 x 10.9 inches

Shipping Weight: 2.8 pounds

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment