Hội chứng Smith Lemli Opitz: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hội chứng Smith Lemli Opitz: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Hội chứng Smith Lemli Opitz

Chủ đề:

 

Nguồn: vinmec.com/vi/

Leave a Comment