Hồi sức kịp thời và điều trị bỏng nặng ở trẻ em

Hồi sức kịp thời và điều trị bỏng nặng ở trẻ em

Hồi sức kịp thời và điều trị bỏng nặng ở trẻ em
Dương Văn Phú1, Lê Đức Mẫn1
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Bỏng ở trẻ em là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương và tử vong tại Hoa Kỳ. Hồi sức và điều trị kịp thời rất quan trọng để cứu sống các bệnh nhân nhi bỏng nặng. Mặc dù các nguyên tắc điều trị tương tự như người lớn, trẻ em có phản ứng sinh lý bệnh rất đặc thù, rất riêng biệt đối với tổn thương bỏng; Vì vậy hiểu được sự khác biệt trong yêu cầu hồi sức dịch thể, kiểm soát đường thở, bỏng và chăm sóc vết thương là điều cần thiết để tối ưu hóa kết quả điều trị.

Bỏng ởtrẻem  là  nguyên  nhân  hàng đầu gây tổn thương và tửvong tại Hoa Kỳ. Hồi  sức và điều  trịkịp  thời  rất  quan  trọng đểcứu sống các bệnh nhân nhi bỏng nặng. Mặc  dù  các  nguyên  tắc điều  trịtương tựnhư người lớn, trẻem có phản ứng sinh lý bệnh  rất đặc  thù,  rất  riêng  biệt đối  với  tổn thương  bỏng;  Vì  vậy  hiểu  được  sựkhác biệt  trong  yêu  cầu  hồi  sức  dịch  thể,  kiểm soát  đường  thở,  bỏng  và  chăm  sóc  vết thương là điều  cần  thiết để tối ưu hóa kết quả điều trị.

Hồi sức kịp thời và điều trị bỏng nặng ở trẻ em

Leave a Comment