HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA.Một tham khảo có thẩm quyền và toàn diện về các vấn đề lâm sàng quan trọng nhất mà các bác sĩ hồi sức cấp cứu phải đối mặt với bệnh nhân nội thần kinh và phẫu thuật thần kinh. Các tác giả cung cấp hướng dẫn cơ bản, nhấn mạnh về lâm sàng, chẩn đoán, và quản lý thích hợp cho tất cả các điều kiện thường gặp trong các đơn vị chăm sóc hồi sức thần kinh, bao gồm cả việc quản lý các rối loạn thần kinh tự chủ đòi hỏi phải chăm sóc tích cực, quản lý sau phẫu thuật và điều trị nội soi mạch máu.

Các tác giả cũng thảo luận về những phát triển mới nhất trong việc theo dõi các hệ thống cơ thể khác nhau, nhấn mạnh việc quản lý các biến chứng tim phổi và điều kiện y tế khác có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. 

Ngoài ra cuốn sách cũng trình bày chi tiết về các khái niệm sinh lý học nội sọ và các kỹ thuật theo dõi thần kinh hiện tại, hướng đến việc giúp các đối tượng độc giả có hiểu biết cơ bản để quản lý hiệu quả các bệnh nhân bị bệnh lý nặng về thần kinh. Rất nhiều bảng, hình vẽ, sơ đồ, các hình ảnh chiếu, chụp làm đơn giản hóa và cắt nghĩa các quá trình chẩn đoán và điều trị.

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA

THÔNG TIN

Critical Care Neurology and Neurosurgery

Jose I. Suarez

Price: $209.00

Paperback: 648 pages

Publisher: Humana Press; 1st Edition (December 16, 2010)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment