HỘI TIM MẠCH CHÂU ÂU,GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 2E

HỘI TIM MẠCH CHÂU ÂU,GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 2E

HỘI TIM MẠCH CHÂU ÂU,GIÁO TRÌNH NỘI TIM MẠCH 2E ( The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine )

Giáo trình Nội Tim mạch của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu là cuốn giáo trình đầu tiên về tim mạch được xuất bản trong quan hệ đối tác với một cộng đồng quốc tế và được thiết lập để trở thành chuẩn mực mới cho tim mạch ở châu Âu.

+ Tuân theo Đề cương lõi của hiệp hội tim mạch Châu Âu ESC

+ Tương thích Hướng dẫn thực hành tốt nhất của ESC

+ Tập trung mạnh mẽ về lâm sàng và định dạng phù hợp

+ Thư viện hình ảnh minh họa phong phú

Là một giáo trình giảng dạy, đào tạo cấu trúc xung quanh Đề cương lõi ESC,giáo trình tim mạch ESC giúp nâng cao sự hiểu biết cho tất cả các bác sĩ tim mạch thông thường. Nó không cố gắng để chứa tất cả mọi thứ mà một chuyên gia tim mạch nên biết về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, sách bao gồm toàn bộ lĩnh vực của y học tim mạch và không giống như các văn bản khác bởi 6 chương đầu tiên được dành riêng cho chẩn đoán hình ảnh. Phương thức hình ảnh về rối loạn và các bệnh khác nhau cũng được thảo luận trong các chương tiếp theo và tham chiếu trở lại các chương đầu tiên.

+ Các biên tập viên có uy tín cao và đội ngũ cộng tác viên đã đảm bảo tập trung mạnh mẽ lâm sàng trong toàn bộ cuốn sách của ESC. + Hơn 120 tác giả đóng góp từ 12 quốc gia châu Âu, tất cả đều được quốc tế công nhận là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

+ Tất cả các chương đều tuân theo định dạng tương tự, vì vậy sẽ không có sự không nhất quán trong phong cách hoặc nội dung. Mỗi chương bắt đầu với một hộp ngắn gọn “Tóm tắt thông tin của chương và kết thúc với một hộp” Quan điểm cá nhân “trong đó tác giả phác thảo những tiến bộ mới nhất và định hướng tương lai. Với khoảng 1100 trang, cuốn giáo trình này là ngắn gọn, tập trung và mang tính sử dụng thực tế. Chỉ có những tài liệu tham khảo quan trọng được giới thiệu để không gây ức chế bởi văn bản quá dày đặc.

+ Hơn 700 hình ảnh đầy đủ màu sắc và hơn 230 bảng thông tin.

+ Tất cả các hình minh họa (và tất cả các điện tâm đồ) đã được vẽ lại để đảm bảo tính thống nhất của phong cách và chất lượng. Đây là thiết kế thực sự xuất sắc về kỹ thuật và giúp dễ dàng nắm bắt khái niệm.

Một phiên bản trực tuyến được cung cấp với mỗi bản sao in. Một địa chỉ trang web và một số truy cập duy nhất được đóng gói trong mỗi cuốn sách. Số truy cập duy nhất được sử dụng khi đăng ký, ngay lúc đó một tên người dùng và mật khẩu có thể được lựa chọn. Sử dụng trang web đơn giản và giúp đỡ kỹ thuật có sẵn nếu cần thiết.

Các phiên bản trực tuyến có chứa tất cả các văn bản và hình ảnh từ giáo trình ESC cũng như:

– Tìm kiếm văn bản xuất sắc

– Tải về các tập tin PDF

– Liên kết danh sách tham khảo đến PubMed

– Một cơ sở dữ liệu các video clip do các tác giả cung cấp

– Câu hỏi nhiều lựa chọn CME

Việc cung cấp các câu hỏi nhiều lựa chọn chất lượng cao về tim mạch cho các học viên ở châu Âu là một ưu tiên quan trọng của ESC.

TÓM TẮT

The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine

A. John Camm, Thomas F. Lischer, Patrick Serruys

Hardcover: 1136 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 1 edition (January 17, 2006)

Language: English

ISBN-10: 1405126957

ISBN-13: 978-1405126953

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment