Hướng dẫn các quy trình phẫu thuật Tai Mũi Họng- Đầu mặt cổ 2017.Được thiết kế cho các học viên ở tất cả các cấp độ, ENT và Thủ tục đầu và cổ: Hướng dẫn vận hành cung cấp các hướng dẫn ngắn gọn, từng bước cho các khoa tai mũi họng, đầu và cổ, và các quy trình nhựa mặt mà các bác sĩ phẫu thuật có thể gặp phải trong thực hành hàng ngày. Thuận tiện và di động, hướng dẫn này cung cấp đủ thông tin để cho phép học viên tự thực hiện các thao tác dưới sự giám sát phù hợp.

Các bước phẫu thuật ngắn gọn cho mỗi thủ tục được theo sau bởi các giải thích chi tiết. Rõ ràng sơ đồ và hình ảnh thể hiện các giai đoạn quan trọng của mỗi hoạt động. Lời khuyên của bác sĩ phẫu thuật đã thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và những gì thực sự hoạt động trên bàn mổ. Cuốn sách cũng bao gồm một bảng tham khảo dễ dàng về các biến chứng nên được thảo luận với bệnh nhân khi có được sự đồng ý.

Các tác giả đã sử dụng vô số kinh nghiệm của họ để viết một hướng dẫn thực tế sẽ cung cấp cho các học viên các kỹ năng cũng như sự tự tin mà họ sẽ cần trong lĩnh vực phẫu thuật

Năm Xuất bản:

2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *