Irwin và Rippe Cẩm nang Hồi sức Nội khoa 6e

Irwin và Rippe Cẩm nang Hồi sức Nội khoa 6e

Irwin và Rippe Cẩm nang Hồi sức Nội khoa 6e [2013].Irwin và Rippe Hướng dẫn Chăm sóc tích cực Nội khoa đã trở thành một tham khảo vô giá dành cho sinh viên Y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ hồi sức cấp cứu, nghiên cứu sinh, cử nhân điều dưỡng cũng như tất cả các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, nội khoa làm việc trong môi trường chăm sóc tích cực.

Với bố cục thân thiện, định dạng súc tích và nhỏ gọn, cuốn sách cầm tay này tiếp tục truyền thống tuyệt vời của nó trong phiên bản thứ 6 mới nhất. Có sẵn cả ở định dạng sách in và sách điện tử, phiên bản thứ 6 đã được cập nhật và sửa đổi một cách toàn diện với trọng tâm được đặt vào sự an toàn của bệnh nhân.

+ Cập nhật toàn diện nội dung nhằm nhấn mạnh những phát triển gần đây, bao gồm vai trò ngày càng lớn của siêu âm trong chăm sóc tích cực

+ Danh sách tham khảo mở rộng được cung cấp ở cuối mỗi chương để hướng dẫn độc giả quan tâm đến các bài quan trọng trong Y văn

+ Các video clips đã được thêm nở những vị trí thích hợp để tăng cường các phát hiện và điểm chủ chốt

+ Cách tổ chức logic bắt đầu với một phần mở rộng về các quy trình và kỹ thuật, theo sau bởi 15 phần bao quát các vấn đề hệ cơ quan cũng như chăm sóc giảm nhẹ, các vấn đề pháp lý và đạo đức, và việc cấy ghép tạng, cơ quan…

+ Bao quát toàn diện về dược lý học, chống độc, và quá liều trong định dạng bảng

+ Các biên tập viên mới chia sẻ tầm nhìn đa dạng từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này

THÔNG TIN

Irwin & Rippe’s Manual of Intensive Care Medicine

Richard S. Irwin MD, Craig Lilly MD, James M. Rippe MD

List Price: $69.99

Paperback: 1232 pages

Publisher: LWW; Sixth edition (December 20, 2013)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment