Kết quả 101 trường hợp nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí tại phòng xét nghiệm vi trùng Bệnh viện Việt Đức

Kết quả 101 trường hợp nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí tại phòng xét nghiệm vi trùng Bệnh viện Việt Đức

Tên bài báo:Kết quả 101 trường hợp nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí tại phòng xét nghiệm vi trùng Bệnh viện Việt Đức

Tác giả:Lê Thị Thiều Hoa

Tên tạp chí:Ngoại khoa

Năm xuất bản:1990Số:2Tập:18Trang:1-7

Tóm tắt:

Nhiễm khuẩn vi khuẩn kỵ khí (VKKK) là những nhiễm trùng kinh điển do các toxin của các clostrideum, loại vi khuẩn có nha bào, gây những triệu chứng lâm sàng điển hình. Nuôi cấy và chẩn đoán VKKK cần: môi trường không có oxy, môi trường nuôi cấy, thời gian sinh trưởng. Hiện nay phòng xét nghiệm vi trùng Bệnh việt Việt Đức áp dụng 2 phương pháp hoá học và sinh vật để nuôi cấy, kết quả: 101 trường hợp được nuôi cấy để tìm VKKK thấy ở 44 bệnh phẩm có 48 chủng VKKK, trong 44 chủng tìm thấy có 37 chủng thuộc họ Baeseroidaceae chiếm đa số , 6 chủng là cầu khuẩn gram (+) và 5 chủng thuộc họ Clostridium. Số chủng tìm thấy VKKK là 83, trong đó có 68 chủng thuộc họ Enterobacteriaceae, chiếm đa số. Chỉ có 8 trong số 44 bệnh phẩm có VKKK. Điều này thể hiện rõ nhất ở nhiễm trùng đường mật, 22 chủng VKKK tìm thấy trong nhiễm trùng đều tồn tại cùng với VKKK đường ruột. 8 trường hợp VKKK là tác nhân gây nhiễm trùng duy nhất.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment