Kết quả chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học đối với ung thư gan từ các mẫu bệnh phẩm

Kết quả chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học đối với ung thư gan từ các mẫu bệnh phẩm

Tên bài báo:Kết quả chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học đối với ung thư gan từ các mẫu bệnh phẩm thu được bằng chọc hút kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm

Tác giả:    Đào Văn Long, Phạm Thị Thu Hồ, Nguyễn Khánh Trạch, Trần Văn Hợp

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1993    Số:    7    Tập:    173    Trang:    77-82

Tóm tắt:    

Mục đích: Đánh giá kết quả chẩn đoán ung thư gan của kỹ thuật chọc hút bằng kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm với việc sử dụng cả hai loại xét nghiệm tế bào và mô bệnh học. Bước đầu tìm hiểu khả năng phân loại ung thư gan của các xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học được thực hiện với các khối tổ chức thu được bằng chọc hút gan kim nhỏ. Đối tượng và phương pháp: Từ tháng 11/1990 đến 3/1993 tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch mai đã chọc hút gan bằng kim nhỏ 216 lần trên 145 bệnh nhân, 105 nam và 40 nữ, tuổi nhiều nhất 77, tuổi ít nhất 18. Độ nhạy của chẩn đoán là 93,8%, ung thư tế bào gan 34 bệnh nhân, ung thư tế bào đường mật 2 bệnh nhân, ung thư gan thư phát 3 bệnh nhân. Chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học phù hợp 80,6%, Tai biến: 1 bệnh nhân bị tràn khí màng phổi nhẹ, 2 bệnh nhân sau chọc sốt, không gặp các tai biến khác.

Kết quả chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học đối với ung thư gan từ các mẫu bệnh phẩm

Leave a Comment