KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHẸ Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Phùng Thuỳ Dương1, Ngô Mạnh Hùng2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị chấn thương sọ não (CTSN) nhẹ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 120 bệnh nhân (BN) là người trưởng thành được chẩn đoán và điều trị CTSN nhẹ tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 5/2020 – 11/2020. Kết quả: Tuổi trung bình 41,89 ± 18; tỷ lệ nam 80,83%, nữ 19,17%. Tai nạn giao thông là nguyên nhân chính (80,83%). Số phim chụp trung bình cho mỗi BN là 1,925 ± 0,413. Có 3 BN (2,5%) có triệu chứng lâm sàng xấu đi. 85% BN không có di chứng sau 3 tháng. Tỷ lệ tử vong là 1,6%. Kết luận: Điều trị nội khoa CTSN nhẹ có kết quả tốt và an toàn.

Chấn thương sọ não là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam [2, 5]. CTSN được chia thành các nhóm nặng  (GCS: 3 – 8); trung bình (GCS: 9 – 13) vànhẹ hay còn gọi là nguy cơ thấp (GCS: 14 – 15) [6]. Trong đó, CTSN nguy cơ thấp là nhóm có tình trạng lâm sàng tốt nhất, tiên lượng tốt nhất, song lại ít được quan tâm hơn so với các nhóm còn lại. Mặc dù chủ đề này đã được nghiên cứu từ rất sớm ở Việt Nam [1, 2, 3], tuy nhiên điều trị và tiên lượng CTSN nguy cơ thấp vẫn còn là một trong những thách thức trong thực hành lâm sàng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích: Đánh giá kết quả điều trị nội khoa CTSN nhẹ tại Bệnh viện Việt Đức.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment