Kết quả điều trị cong dương vật nặng trong lỗ tiểu thấp với mảnh ghép bì

Kết quả điều trị cong dương vật nặng trong lỗ tiểu thấp với mảnh ghép bì

Kết quả điều trị cong dương vật nặng trong lỗ tiểu thấp với mảnh ghép bì
Lê Thanh Hùng, Huỳnh Công Chấn, Trần Đại Phú, Nguyễn Thị Anh Đào, Hồ Trung Cường, Nguyễn Trần Minh Quỳnh, Nguyễn Thị Trúc Linh

Mục tiêu: Chúng tôi giới thiệu kỹ thuật điều trị dị tật cong dương vật nặng lỗ tiểu thấp bằng mảnh ghép bì để mở rộng cân trắng vùng bụng dương vật.

Phương pháp: 52 trường hợp cong dương vật nặng kèm lỗ tiểu thấp thấp được điều trị từ tháng 3/2011 đến tháng 9/2021, tuổi từ 1 đến 14. Phân loại dựa vào thương tổn giải phẫu học của cong dương vật, điều trị theo tiêu chuẩn phân loại và xác nhận dương vật thẳng sau mổ.

Kết quả: Năm mươi hai trường hợp cong dương vật nặng được dùng kỹ thuật mở rộng cân trắng với mảnh ghép bì, sau đó tạo hình niệu đạo thì 2 với kỹ thuật cuốn ống tại chỗ. Thời gian theo dõi từ 6 tháng đến 10 năm.

Kết luận: Chúng tôi tin rằng việc điều trị cong dương vật nặng với kỹ thuật mở rộng cân trắng với mảnh ghép bì là kỹ thuật chọn lựa nhằm đem lại hình dáng dương vật thẳng hơn so với phương pháp khác.

 

 

Kết quả điều trị cong dương vật nặng trong lỗ tiểu thấp với mảnh ghép bì

Leave a Comment