KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN NÃO THẤT BẰNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN NÃO THẤT BẰNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN NÃO THẤT BẰNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG
Ngô Mạnh Hùng1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong điều trị giãn não thất (GNT) ở người trưởng thành. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, hồi cứu 68 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán và điều trị phẫu thuật não úng thuỷ tại Bệnh viện E từ 1/2017 – 6/2020. Kết quả: Tuổi trung bình: 46,4 ± 18,9, tỷ lệ nam/nữ: 2,5/1; chấn thương sọ não (CTSN) là nguyên nhân thường gặp nhất (60,3%). 75% được đặt dẫn lưu
tại sừng trán; 54,41% trường hợp áp lực dịch não tuỷ tăng trong mổ; tỷ lệ biến chứng chung là 3%. Điểm GCS (Glasgow Coma Scale) cải thiện rõ rệt sau mổ, nhưng điểm GOS (Glassgow Outcome Scale) không khác biệt giữa thời điểm ra viện và sau 3 tháng. Kết luận: Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng là phương pháp an toàn, có hiệu quả trong điều trị GNT ở người trưởng thành.

Giãn não thất là tình trạng ứ đọng quá mức dịch não tuỷ trong hệ thống não thất, khiến các não thất phình giãn gây tăng áp lực nội sọ. Theo bệnh sinh, GNT được chia thành thể thông, trong đó lưu thông dịch não tuỷ không bị bít tắc và thể bít tắc. Có nhiều phương pháp điều trị GNT

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN NÃO THẤT BẰNG PHẪU THUẬT DẪN LƯU NÃO THẤT Ổ BỤNG

Leave a Comment