Kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iii bằng hóa xạ trị đồng thời với kỹ thuật xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (vmat)

Kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iii bằng hóa xạ trị đồng thời với kỹ thuật xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (vmat)

Kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iii bằng hóa xạ trị đồng thời với kỹ thuật xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (vmat)
Nguyễn Lan Phương, Đỗ Anh Tú, Phan Thanh Dương, Đinh Công Định, Vũ Xuân Huy, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tất Cương, Bùi Vinh Quang
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung (VMAT: Volumetric Modulated Arc Therapy) là kỹ thuật cao với hệ thống máy gia tốc hiện đại trang bị collimator đa lá (MLC) được thực hiện rộng rãi khắp các nước trên thế giới trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ phối hợp với hoá chất. Với kỹ thuật VMAT, các trường chiếu nhỏ được hình thành từ các hướng của chùm tia. Các trọng số tương đối của liều lượng sẽ được làm tối ưu hóa trên mỗi góc độ chùm tia. Để thực hiện được điều này, người ta sử dụng khả năng tối ưu hóa trực tiếp độ mở của collimator. Nghiên cứu nhằm nhận xét ưu điểm của kỹ thuật xạ trị điều biến liều VMAT so với kỹ thuật xạ trị 3D trong lập kế hoạch điều trị và đánh giá kết quả và các biến chứng sớm, muộn khi áp dụng xạ trị điều biến liều VMAT trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III. Từ tháng 6 năm 2017, tại Bệnh viện K Trung Ương đã điều trị cho 30 bệnh nhân ung thư bằng kỹ thuật VMAT. Kết quả điều trị cho thấy kỹ thuật xạ trị điều biến liều VMAT có nhiều điểm ưu việt hơn so với kỹ thuật xạ trị 3D trong lập kế hoạch điều trị thể hiện qua các chỉ số HI, CI, UI, V95 tại PTV; V105, thể tích các cơ quan nhận liều bức xạ; tỉ lệ đáp ứng một phần chiếm 80%; tỉ lệ sống thêm toàn bộ 24 tháng là 64%, tỉ lệ biến chứng sớm và muộn bao gồm viêm phổi và thực quản với tỉ lệ thấp và chỉ có ở độ 1 và 2.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp nhất ở cả hai giới. Theo Globocan năm 2018 có 2.093.876 ca mắc mới và 1.761.007 ca tử vong do ung thư phổi trên toàn thế giới.1 Ở Viêt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ 2 sau ung thư gan với 23.667 ca mắc mới và 20.710 ca tử vong. Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhưng tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi còn khá cao. Ung thư phổi thường chia làm 2 loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Các phương pháp điều trị chính cho ung thư phổi không tế bào nhỏ là phẫu thuật, hóa chất, tia xạ và điều trị đích cùng liệu pháp miễn dịch. Mục tiêu với những bệnh nhân giai đoạn III – không có khả năng phẫu thuật là điều trị triệt căn kết hợp với hóa xạ trị. Kỹ thuật xạ trị điều biến liều mang lại hiệu quả kiểm soát tại chỗ tốt và giảm độc tính đối với cơ quan lân cận tối đa.2 Nghiên cứu trên thế giới của một số tác giả cho thấy kỹ thuật này cho kết quả tốt khi điều trị bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III phối hợp điều trị đồng thời với hóa chất. Nghiên cứu: “Đánh giá kết quả hóa xạ đồng thời áp dụng xạ trị điều biến liều trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III tại Bệnh viện K” nhằm mục tiêu.

https://thuvieny.com/ket-qua-dieu-tri-ung-thu-phoi-khong-te-bao-nho-giai-doan-iii-bang-hoa-xa-tri-dong-thoi-voi-ky-thuat-xa-tri/

Leave a Comment