KẾT QUẢ LÂU DÀI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY VÀ VÉT HẠCH CHẶNG 2, CHẶNG 3

KẾT QUẢ LÂU DÀI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY VÀ VÉT HẠCH CHẶNG 2, CHẶNG 3

KẾT QUẢ LÂU DÀI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN DẠ DÀY VÀ VÉT HẠCH CHẶNG 2, CHẶNG 3
Lê Mạnh Hà1, Nguyễn Quang Bộ2
(1) Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Huế
(2) Bệnh viện Đakrông – Quảng Trị
Tóm tắt:
Mục đích: Đánh giá đặc điểm bệnh học, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ sống sau phẫu thuật cắt đoạn dạ dày có vét hạch chặng 2, chặng 3 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đối tượng: Gồm 119 bệnh nhân ung thư dạ dày được phẫu thuật cắt đoạn dạ dày có vét hạch chặng 2, chặng 3 tại Bệnh viện Trung ương Huế từ 5/2005 đến 5/2012. Kết quả: Tổng số 119 bệnh nhân (BN), tuổi trung bình 56,2 ± 11,8 (19-81 tuổi), tỷ lệ nam/nữ là 1,83/1. Cắt dạ dày bán phần xa 88,24%, cắt dạ dày toàn bộ 7,56%, cắt cực trên dạ dày 4,20%. Vét hạch chặng 2: 62,18%, chặng 3: 37,82%. Giai đoạn ung thư: GĐ I 4,20%, GĐ II 29,41%, GĐ III 61,34% và GĐ IV 5,04%. Vỡ lách là biến chứng thường gặp nhất 5,88%. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau mổ 5 năm là 28,8%. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ theo vét hạch chặng 2 là 47,9% và sống thêm theo vét hạch chặng 3 là 63,1% (p = 0,1137), không có tử vong liên quan đến phẫu thuật. Kết luận: Phẫu thuật cắt dạ dày có vét hạch chặng 2, chặng 3 thể thực hiện an toàn, kéo dài thời gian sống thêm và đảm bảo được nguyên tắc phẫu thuật ung thư trong điều trị ung thư dạ dày.

Kết quả lâu dài điều trị ung thư dạ dày bằng phẫu thuật cắt đoạn dạ dày và vét hạch chặng 2, chặng 3

Leave a Comment