Kết quả nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học của loài Stephania dielsiana Y.C.Wu thu hái ở Hà Tây

Kết quả nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học của loài Stephania dielsiana Y.C.Wu thu hái ở Hà Tây

Tên bài báo:Kết quả nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học của loài Stephania dielsiana Y.C.Wu thu hái ở Hà Tây

Tác giả:    Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Quốc Huy

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2006    Số:    2    Tập:    358    Trang:    15-19

Tóm tắt:    Nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học của loài Stephania dielsiana Y.C.Wu thu hái ở Hà Tây vào tháng 8/2000. Phương pháp gồm: tính LD50 theo phương pháp Litchfield-Wilcoxon và thử tác dụng giảm đau theo phương pháp của Koster-Turner. Kết quả: xác định độc tính cấp của dịch chiết loài Stephania dielsiana Y.C.Wu trên chuột là: LD50=22,2g/kg. Thử độc tính cấp với mức liều tương đương 1g bột dược liệu/kg thỏ/ngày: chưa nhận thấy sự khác biệt có ý nghĩa về chỉ số huyết học và chỉ số sinh hóa so với nhóm chứng. Dược liệu với liều 5g/kg và 10g/kg theo mô hình của Koster và Turner có tác dụng giảm đau rõ rệt trên chuột thực nghiệm. Dịch chiết dược liệu với liều 2,5g/kg làm hoạt động của chuột giảm rõ rệt (78,8%). Liều càng cao thì hoạt động càng giảm và đến liều 10g/kg thì chuột gần như nằm im, không hoạt động (chứng tỏ có tác dụng an thần). Dịch chiết dược liệu với liều 1,25g/kg có tác dụng kéo dài thời gian ngủ gấp 3 lần so với lô chỉ dùng thiopentan, với liều 2,5g/kg thời gian ngủ kéo dài hơn gấp 8 lần

Kết quả nghiên cứu độc tính và một số tác dụng sinh học của loài Stephania dielsiana Y.C.Wu thu hái ở Hà Tây

Leave a Comment