KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CÓ ROBOT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CÓ ROBOT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CÓ ROBOT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG
Trần Vĩnh Hưng1, Nguyễn Phúc Minh2, Vũ Khương An1, Nguyễn Phú Hữu1
TÓM TẮT :
Mục tiêu: Nhiều kết quả sớm về tính khả thi và an toàn của phẫu thuật có robot hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng tại Việt Nam có kết quả khả quan, nhưng kết quả theo dõi lâu dài chưa có nhiều. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định kết quả lâu dài sau phẫu thuật.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: mô tả, theo dõi dọc hồi cứu và tiến cứu bệnh nhân được phẫu thuật triệt căn ung thư trực tràng có Robot da Vinci Si hỗ trợ, tại bệnh viện (BV) Bình Dân từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2020.

Kết quả: Trong 101 bệnh nhân, tuổi trung bình 63, 63,4% nam giới, 92,1% u ờ giai đoạn II và III. 45,5% u ở vị trí 1/3 giữa, 39,6% u ở vị trí 1/3 dưới. 21,8% PT Miles. 89,9% thực hiện TME. 10,9% có biến chứng xa trên 1 tháng sau mổ. Tỉ lệ tái phát tại chổ là 4,9% sau trung bình 11,8 tháng. Tỉ lệ di căn xa là 19,8% sau trung bình 13,2 tháng. Ước lượng sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh sau 36 tháng lần lượt là 86,1% và 75,2%.

Kết luận: Phẫu thuật có robot hỗ trợ điều trị ung thư trực tràng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Với tỉ lệ tái phát, di căn xa và sống còn sau 3 năm khả quan, chúng tôi nhận thấy phương pháp này hiệu quả và an toàn về kết quả ung thư học và theo dõi sống còn.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment