KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PEMBERTON ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PEMBERTON ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PEMBERTON ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM
Lê Viết Cẩn1, Phan Đức Minh Mẫn2, Võ Duy Linh2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Trật khớp háng tiến triển là một bệnh lý khó của chỉnh hình nhi khoa. Tại Việt Nam, chưa có chương trình tầm soát tốt, do đó chúng ta phát hiện trật khớp háng tiến triển ở giai đoạn trẻ biết đi. Khi đó việc điều trị phải cần cắt xương ổ cối. Phẫu thuật Pemberton có nhiều ưu điểm: vững chắc, hạn chế các biến chứng mạch máu thần kinh. Tuy nhiên, phẫu thuật này chưa được thực hiện ở Việt Nam.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật Pemberton điều trị trật khớp háng tiển triển trẻ em về các mặt: lâm sàng, hình ảnh học và các biến chứng của phẫu thuật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu tiền cứu. Đánh giá kết quả phẫu thuật Pemberton điều trị trẻ trật khớp háng tiến triển đơn thuần từ 18 tháng tuổi đến 14 tuổi.

Kết quả: Chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật Pemberton ở 36 trường hợp trật khớp háng tiến triển với thời gian theo dõi trung bình là 17,2 tháng. Kết quả lâm sàng tốt theo tiêu chuẩn Mckay đạt 92%, hình ảnh học theo tiêu chuẩn Severin đạt kết quả tốt 97,2%, tỉ lệ biến chứng hoại tử chỏm là 5,6%.

Kết luận: Phẫu thuật Pemberton giúp cải thiện về mặt lâm sàng và hình ảnh học, ít các biến chứng nên có thể sử dụng rộng rãi điều trị trật khớp háng tiến triển trẻ em.

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PEMBERTON ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM

Leave a Comment