Kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Quang Huy, Nguyễn Tiến Đông
Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ (ĐMC) ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải với một số cải tiến về kỹ thuật tại bệnh viện Tim Hà Nội.
Phương pháp: Các bệnh nhân được phẫu thuật qua đường mở ngực khoang liên sườn II cạnh ức phải, cưa xương sườn III hình chêm, luồn dây lắc qua ĐMC, đặt ống thông động mạch(ĐM) trung tâm hoặc ngoại vi tuỳ theo đánh giá trước phẫu thuật. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với các số liệu về đặc điểm trước và trong phẫu thuật, kết quả sớm và theo dõi sau phẫu thuật.


Kết quả: Nghiên cứu bao gồm 48 bệnh nhân (BN) được phẫu thuật thay van ĐMC ít xâm lấn đường bên phải. Tuổi trung bình 60,94 ± 11,53 (25-82), nam giới chiếm 52,1%. 29,2% BN có bệnh mạch máu ngoại vi. 22,9% đặt ống thông ĐM trung tâm, 3 BN (6,3%) có viêm dính màng tim, 1 trường hợp được phẫu thuật mở rộng gốc ĐMC. Tử vong sớm 0%, chảy máu mổ lại 2 BN (4,2%), 1 trường hợp hoại tử ruột phải cắt đoạn. Thời gian theo dõi trung bình là 13,4 tháng, 91,3% BN có NYHA I, 1 bệnh nhân (2,1%) tử vong do xuất huyết não.
Kết luận: phương pháp thay van ĐMC ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải với một số cải tiến kỹ thuật mang lại kết quả phẫu thuật tốt về ngắn hạn và trung hạn.

Bệnh lý van ĐMC là một bệnh lý van tim thường gặp. Nguyên nhân gây bệnh bao gồm thấp tim, thoái hóa van tim và bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Điều trị phẫu thuật là chủ yếu trong các trường hợp tổn thương nặng van tim[1]. Phẫu thuật thay van ĐMC ít xâm lấn được công bố lần đầu  tiên  vào năm 1993, ban đầu  chỉ  là những cải biên về phương pháp dựa trên phẫu thuật kinh điển như rạch da nhỏ, cưa một phần xương ức, đến nay đã phát triển rộng rãi với việc mở rộng chỉ định và áp  dụng  nhiều  phương  pháp  mới  như  phẫu  thuật đường bên, phẫu thuật sử dụng camera nội soi hỗ trợ, sử dụng van nhân tạo không chỉ khâu[2]. Mặc dù không có khác biệt giữa phẫu thuật thay van ĐMC ít xâm lấn và phẫu thuật kinh điển về tỉ lệ tử vong sớm và tỉ lệ sống lâu dài, tuy nhiên phẫu thuật ít xâm lấn có ưu thế về giảm đau, giảm chảy  máu,  rút  ngắn  thời  gian  thở  máy,  thời  gian nằm hồi sức và nằm viện cho bệnh nhân.Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, phẫu thuật thay van  ĐMC  ít  xâm  lấn  đường  bên  phải  bắt  đầu được triển khai từ năm 2019 với một số cải tiến kỹ thuật nhằm mục đích đơn giản hoá quy trình lựa chọn bệnh nhân cũng như quy trình kỹ thuật, qua đó mở rộng chỉ định phẫu thuật cho cả những đối tượng nhiềunguy cơ, và rút ngắn đường cong đào tạo cho phẫu thuật viên, để mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân

Kết quả phẫu thuật thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực bên phải tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Leave a Comment