Kết quả sử dụng steroid ở nhóm bệnh nhi sau phẫu thuật tim với Tuần hoàn ngoài cơ thể

Kết quả sử dụng steroid ở nhóm bệnh nhi sau phẫu thuật tim với Tuần hoàn ngoài cơ thể

Kết quả sử dụng steroid ở nhóm bệnh nhi sau phẫu thuật tim với Tuần hoàn ngoài cơ thể
Doãn Phúc Hải, Hà Mai Hương, Vương Hoàng Dung
Mục tiêu: Đánh giá kết quả sử dụng steriod ở nhóm bệnh nhi sau phẫu thuật tim với tuần hoàn ngoài cơ thể có sử dụng steroid. Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, có đối chứng ngẫu nhiên, tiến cứu trên 106 bệnh nhi được phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Kết quả: Tỉ lệ nhiễm trùng sau mổ của nhóm sử dụng corticoid là 85,5 %, nhóm không sử dụng corticoid là 96 %. Tỉ lệ sốt sau mổ của nhóm sử dụng corticoid là 32,7 %, nhóm không sử dụng corticoid là 35,3 %. Nồng độ Troponin T của nhóm sử dụng corticoid là 1729,3 ± 1874,8 ng/L, nhóm không sử dụng corticoid là 1855,0 ± 2658,0 ng/L. Thời gian thở máy và thời gian nằm hồi sức của nhóm sử dụng corticoid là 19,7 ± 23,6 giờ và 61,8 ± 53,0 giờ, nhóm không sử dụng corticoid là 19,8 ± 25,0 giờ và 52,5 ± 39,1 giờ. Kết luận: corticoid liều cao trong THNCT không gây nên các tác dụng bất lợi như trong một số nghiên cứu nhắc đến, nhưng không mang đến lợi ích nào đáng kể cho các bệnh nhi sau mổ tim.

Tuầnhoàn ngoài cơ thể được biết đến là tác nhân kích hoạt quá trình đáp ứng viêm hệ thống, góp  phần  gây  nên  tình  trạng  nặng  của  bệnh  nhi sau mổ. Do đó, việc sử dụng steroid với mục đích phòng ngừa đáp ứng viêm hệ thống bùng phát đã trở  thành  chiến  lược  quen  thuộc  đối  với  một  số trung tâm mổ tim trên thế giới. Bên cạnh các nghiên cứu chứng minh lợi ích của steroid đối với việc giảm thiểu đáp ứng viêm  hệ  thống  sau  mổ  tim  có  THNCT,  các nghiên cứu khác lại đặt câu hỏi liệu chiến lược điều  trị  này  có  thực  sự  đem  lại  những  ích  lợi trên lầm sàng hay không -đây hiện vẫn còn là vấn  đề  tranh  cãi, đặc  biệt  là  trên  nhóm  bệnh nhân trẻ em.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment