Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh

Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh

Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh
Nguyễn Bá Thiết, Nguyễn Viết Tiến, Vũ Văn Du
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là một trong những phương pháp điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung. Với 74 bệnh nhân vô sinh được thực hiện phương pháp này từ năm 2017 đến năm 2021, cho kết quả đánh giá ngay trong phẫu thuật như sau: Tỷ lệ bệnh nhân được nong vòi tử cung thành công là 43,2%. Khi phân tích đơn biến cũng như phân tích đa biến thì tỷ lệ nong vòi tử cung thành công trên bệnh nhân có thời gian vô sinh dưới 36 tháng hoặc tắc đoạn kẽ vòi tử cung cao hơn những bệnh nhân có thời gian vô sinh trên 36 tháng hoặc tắc đoạn eo vòi tử cung. Việc khuyến cáo bệnh nhân thực hiện nong vòi tử cung sớm sau khi phát hiện vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung, cũng như tư vấn về khả năng thành công của phương pháp nong vòi tử cung dựa trên vị trí tắc của vòi tử cung trước phẫu thuật là cần thiết.

Vô  sinh  do  tắc  đoạn  gần  vòi  tử  cung  là vô  sinh  do  tắc  đoạn  kẽ  hoặc/và  đoạn  eo  vòi tử cung, nguyên nhân này chiếm 10% – 25% những bệnh nhân vô sinh do vòi tử cung.1Có 3 phương pháp để điều trị vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung: nong vòi tử cung, vi phẫu tái tạo đoạn gần vòi tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm. Trong đó, phương pháp nong vòi tử cung có thể được thực hiện dưới màn huỳnh quang tăng sáng, dưới siêu âm hoặc dưới nội soi. Còn dụng cụ để nong người ta có thể sử dụng dây dẫn (guidewire) đơn thuần, catheter kết hợp dây dẫn, bóng nong. Ngày nay với sự phát triển của nội soi thì phương pháp nong vòi  tử  cung  bằng  catheter  qua  soi  buồng  tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng đang được ưu tiên lựa chọn do có nhiều lợi điểm về kỹ thuật cũng như có tỷ lệ nong thành công và như tỷ lệ có thai tự nhiên sau nong cao hơn so với các phương pháp nong Vòi tử cung khác. Theo báo cáo của một số tác giả, tỷ lệ nong vòi tử cung thành công trung bình bằng phương pháp này là 76% và tỷ lệ có thai sau nong vòi tử cung khoảng  39%.2,3  Ở  Việt  Nam  chưa  có  nghiên cứu nào về phương pháp này. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã triển khai phương pháp nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng cho 74 bệnh nhân trong 4 năm từ năm 2017 đến 2021. Vậy nên báo cáo kết quả triển khai phương pháp này chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh” với mục tiêu: Xác định tỷ lệ thành công trong phẫu thuật và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung khi nong tắc vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp nội soi ổ bụng

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment