Kết quả tu chỉnh mò họ Trombiculidae tới giống (genus) ở Việt Nam

Kết quả tu chỉnh mò họ Trombiculidae tới giống (genus) ở Việt Nam

Tên bài báo:Kết quả tu chỉnh mò họ Trombiculidae tới giống (genus) ở Việt Nam

Tác giả:Nguyễn Văn Châu
Tên tạp chí:Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
Năm xuất bản:1992Số:3Trang:35-38
Tóm tắt:
Cho tới nay, tại Việt Nam đã phát hiện được hơn 100 loài mò thuộc 32 giống và giống phụ. Với 32 giống và giống phụ thuộc 2 họ phụ của họ Trombiculidae được phát hiện tại Việt Nam, chiếm 66% số giống và giống phụ mò vùng Đông Nam Á. Nhiều giống là những loài trung gian truyền bệnh sốt mò. Nhiều giống mò có phạm vi phân bố rộng, hầu khắp toàn quốc, vật chủ của chúng chủ yếu trên thú, nhất là loài gặm nhấm sống gần người. Bài báo đã nêu rõ vật chủ và phân bố của 32 giống và giống phụ mò tại Việt Nam.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment