KẾT QUẢ XA ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY 1/3 DƯỚI

KẾT QUẢ XA ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY 1/3 DƯỚI

KẾT QUẢ XA ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY 1/3 DƯỚI
Heng Lihong1,2, Nguyễn Văn Xuyên1, Lê Thanh Sơn1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả xa điều trị phẫu thuật ung thư dạ dày (UTDD) 1/3 dưới. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, theo dõi dọc 66 bệnh nhân (BN) UTDD 1/3 dưới, được điều trị phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện K Tân Triều từ năm 2009 – 2016. Kết quả: Tuổi trung bình 57,76 ± 11,74, tuổi cao nhất 81, tuổi trẻ nhất 31.
Nhóm tuổi có tỷ lệ mắc UTDD cao nhất là 51 – 60 tuổi (39,39%), tỷ lệ nam/nữ là 2,66. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 73,16 ± 6,35 tháng. Có 29 BN tử vong trong thời gian theo dõi, tỷ lệ tử vong chung sau 5 năm là 43,94%. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 1 năm là 87,9%, sau 2 năm là 66,4%, sau 3 năm là 54,0%, sau 4 năm là 54,0% và sau 5 năm là 54,0%. Tỷ lệ sống thêm 5 năm ở các giai đoạn tương ứng: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc lần lượt là 77,8%; 72,9%; 37,6%; 70,0%; 33,3%; 36,4%. Tỷ lệ sống thêm 5 năm theo chặng hạch di căn N0 (64,5%), N1 (55,6%), N2 (47,4%), N3a (50,0%).

Theo số liệu báo cáo của Tổ chức nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2018 thế giới có 1.033.701 ca mắc mới UTDD, đứng thứ 5 (chiếm 5,7%) trong tổng số các loại ung thư và 782.685 ca tử vong (chiếm 8,2%), đứng thứ 3 trong số các ca tử vong do ung thư [6]. UTDD có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán sớm, điều
trị thích hợp. Tỷ lệ sống sau 5 năm đối với UTDD muộn từ 7 – 27%, với giai đoạnsớm, tỷ lệ này có thể đạt 85 – 100% [2].Việc chẩn đoán sớm, chính xác mức độxâm lấn của UTDD rất quan trọng đối với phẫu thuật triệt căn, góp phần kéo dài thời gian sống thêm và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Hiện nay,phẫu thuật triệt căn vẫn là phương pháp hiệu quả nhất trong điều trị UTDD. Ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị phẫu thuật điều trị UTDD 1/3 dưới. Do vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm: Đánh giá kết quả xa điều trị phẫu thuật UTDD 1/3 dưới.

KẾT QUẢ XA ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ DẠ DÀY 1/3 DƯỚI

Leave a Comment