KHẢ NĂNG THỰC HÀNH ĐỘNG TÁC ĐI BỘ VÀ CƠ LỰC TAY Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

KHẢ NĂNG THỰC HÀNH ĐỘNG TÁC ĐI BỘ VÀ CƠ LỰC TAY Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

KHẢ NĂNG THỰC HÀNH ĐỘNG TÁC ĐI BỘ VÀ CƠ LỰC TAY Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA
Nguyễn Trung Anh1,2, Nguyễn Ngọc Tâm1,2
Vũ Thị Thanh Huyền1,2
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hành động tác, gồm tốc độ đi bộ và cơ lực tay ở bệnh nhân (BN) cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóa (HCCH). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên BN cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. HCCH được chẩn đoán dựa theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Quốc tế – IDF (International Diabetes Federation) năm 2006. Khả năng thực hành động tác được đánh giá bằng (1) Cơ lực tay: Đo bằng áp lực kế Jama 5030J1, (2) Tốc độ đi bộ: Đánh giá bằng bài kiểm tra đi bộ 4m.
Kết quả: 354 BN có HCCH tham gia nghiên cứu với độ tuổi trung bình 71,73 ± 9,02. Tỷ lệ giảm cơ lực tay là 68,1% và tỷ lệ giảm tốc độ đi bộ là 70,1%. Tuổi cao có liên quan tới giảm cơ lực tay (r = -0,48, p < 0,01) và giảm tốc độ đi bộ (r = -0,32, p < 0,01). Tăng huyết áp liên quan với cơ lực tay giảm (OR = 2,53, p < 0,05). Các tiêu chí giảm HDL-c, tăng huyết áp, tăng đường máu liên quan có ý nghĩa thống kê với tốc độ đi bộ giảm. Giảm khối lượng cơ có liên quan với khoảng 4 lần tăng nguy cơ giảm khả năng thực hiện động tác. Kết luận: Giảm khả năng thực hành động tác, đánh giá bằng cơ lực tay và tốc độ đi bộ khá phổ biến ở BN cao tuổi có HCCH. Tuổi cao, một số thành tố của HCCH và khối lượng cơ thấp có liên quan tới gia tăng nguy cơ giảm khả năng thực hiện động tác.

Hội chứng chuyển hóa là định nghĩa cho nhóm bệnh lý gồm béo phì, đái tháo đường, tăng lipid máu, tăng huyết áp khi mô tả các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác [1]. Tỷ lệ hiện mắc của HCCH ngày càng tăng và có khuynh hướng tăng dần theo tuổi. Cùng với tình hình chung của thế giới và khu vực, tình trạng thừa cân, béo phì và mắc HCCH có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở người cao tuổi tại Việt Nam.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment