Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên của Bacillus subtilis

Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên của Bacillus subtilis

Tên bài báo:Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên của Bacillus subtilis

Tác giả:Trần Thu Hoa, Đỗ Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Văn Thanh
Tên tạp chí:Dược học
Năm xuất bản:2006Số:8Tập:364Trang:21-25
Tóm tắt:Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên của Bacillus subtilis. Kết quả: bằng cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng, B.subtilis ức chế được sự tăng trưởng của cả 7 loại vi khuẩn gây bệnh đường mũi họng thông thường. Nồng độ B.subtilis càng cao thì tác dụng ức chế càng rõ. Bằng cơ chế chất tiết, nếu B.subtilis đã có mặt trước và tiết các sản phẩm trao đổi chất ra môi trường thì nó cũng ức chế được sự tăng trưởng của cả 7 loại vi khuẩn khảo sát. Nếu có mặt đồng thời với vi khuẩn gây bệnh thì B.subtilis chỉ ức chế được M.catarrhalis và S.aureus.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment