KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG SUY THẬN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG SUY THẬN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG SUY THẬN Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Lê Thị Huế1, Lê Thị Phượng2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trung tâm Thận – Tiết niệu bệnh viện Bạch Mai
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Điều trị hội chứng thận hư nguyên  phát ở người trưởng thành  khá phức tạp và thường gặp  nhiều biến chứng. Suy thận là một trong những biến chứng  thường gặp nếu không tuân  thủ điều trị hợp lý và đáp ứng  bệnh kém. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm  khảo sát tỷ lệ biến chứng suy thận ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành và phân tích  một số yếu tố liên quan biến chứng suy thận ở đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm thận- tiết niệu và lọc máu bệnh viện Bạch Mai, thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2022, trên bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành. Với thiết kế nghiên cứu cắt ngang, cách chọn mẫu thuận tiện, chúng tôi đã tiến hành thu thập và phân tích số liệu và kết quả cho thấy: Trong số 122 bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát có 24,6% bệnh nhân có suy thận cấp, 12,3% bệnh nhân có suy thận mạn và 63,1% bệnh nhân không suy thận. Khi phân tích một số yếu tố liên quan đến biến chứng suy thận, kết quả cho thấy tỷ lệ suy thận thấp hơn ở nhóm bệnh nhân có thời gian phát hiện bệnh ≥ 2 tháng, đã điều trị đặc hiệu bằng corticoid , cyclosporin. Trong 41 bệnh nhân đã có kết quả giải phẫu bệnh, tỷ lệ suy thận ở nhóm bệnh nhân viêm cầu thận màng là 2/2, xơ cầu thận ổ cục bộ (FSGS- Focal segmental glomerulosclerosis) là 2/8 và bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu (MCD- minimal change disease ) là 5/21. Như vậy vẫn đề điều trị đặc hiệu, đặc điểm giải phẫu bệnh, và thời gian phát hiện bệnh ảnh hưởng nhiều đến biến chứng suy thận ở bệnh nhân hội chứng thận hư người trưởng thành.


Hội chứng thận hư, suy thận, MMF (mycophenolate mofetil), FSGS, Cyclosporin, thể giải phẫu bệnh

Tài liệu tham khảo
1. Thúy NTD. Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và sinh học của suy thận cấp trong hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em. Luận án thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội. 1996. 
2. Bình LV. Nghiên cứu một số biến chứng ở bệnh nhân hội chứng thận hưnguyên phát người trưởng thành điều trị tại khoa thn tiết niệu bệnh viện Bạch Mai. 2010. 
3. Chen T, Lv Y, Lin F, Zhu J. Acute kidney injury in adult idiopathic nephrotic syndrome. Renal failure. 2011;33(2):144-149. 
4. Tapia C, Bashir K. Nephrotic Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls PublishingCopyright © 2021, StatPearls Publishing LLC.; 2021. 
5. An NTM. Bài giảng bệnh học nội khoa tập 1. 2004. 
6. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease – KDIGO. 2012. 
7. Tuyển ĐG. Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, sinh hóa, mô bệnh học của suy thận cấp trong hội chứng thận hư tiên phát người lớn. Luân văn bác sĩ nội trú y khoa, đại học Y Hà Nội. 1998. 
8. Grcevska L, Polenaković M. Minor degree of reversible renal insufficiency: a frequent complication of adult minimal-change nephrotic syndrome. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association. 1992;7(5):406-411. 
9. Tuấn HA. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bạnh học của bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát điều trị tại khoa thận tiết niệu bệnh viện Bạch mai. Luận văn bác sĩ nội trú. 2015. 

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment