KHẢO SÁT CHỈ SỐ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017

KHẢO SÁT CHỈ SỐ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017

KHẢO SÁT CHỈ SỐ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017
Nguyễn Phục Hưng1; Nguyễn Minh Chính2; Võ Thị Mỹ Hương1
TÓM TẮT
Mục tiêu: nghiên cứu khảo sát các chỉ số chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, từ đó góp phần chăm sóc và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, kinh tế. Đối tượng và phương pháp: đối tượng nghiên cứu là bác sỹ trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, dược sỹ cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú, bệnh nhân đến khám ngoại trú, đơn thuốc ngoại trú có bảo hiểm y tế và các thuốc được cấp phát. Thực hiện theo phương pháp tiến cứu, cỡ mẫu 4.046 bệnh nhân được đo lường thời gian khám bệnh, cấp phát thuốc, phỏng vấn như nhau trong thời gian nghiên cứu tại 11 cơ sở y tế. Kết quả và kết luận: các chỉ số về chăm sóc bệnh nhân ngoại trú ở 11 cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP. Cần Thơ: thời gian khám bệnh trung bình 2,64 phút (thấp nhất Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng với 0,2 phút, cao nhất là Bệnh việnĐa khoa quận Ô Môn với 33,1 phút) và thời gian cấp phát thuốc trung bình 8,08 phút (thấp nhất là Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ: 0,35 phút và cao nhất là Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ 80,57 phút); tỷ lệ các thuốc được phân phát thực tế: 100%, tại 11/11 cơ sở, tỷ lệ này đạt 100%.
Dán nhãn thích hợp 47,0%; hiểu biết của bệnh nhân về liều lượng chính xác: kiến thức về thời gian một đợt điều trị 77,1%, kiến thức về cách sử dụng các loại thuốc 76,4 %, kiến thức về liều dùng của từng loại thuốc 75,3%, kiến thức về thời gian hoặc thời điểm sử dụng thuốc 76,7%.

KHẢO SÁT CHỈ SỐ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI 11 CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2016 – 2017

Leave a Comment