Khảo sát hàm lượng yếu tố VIII trong huyết tương người cho máu tại khoa Truyền máu Viện Nhi

Khảo sát hàm lượng yếu tố VIII trong huyết tương người cho máu tại khoa Truyền máu Viện Nhi

Tên bài báo:Khảo sát hàm lượng yếu tố VIII trong huyết tương người cho máu tại khoa Truyền máu Viện Nhi

Tác giả:Doãn Huy Chung
Tên tạp chí:Y học thực hành
Năm xuất bản:1998Số:12Tập:358Trang:8-10
Tóm tắt:
Hàm lượng yếu tố VIII trong huyết tương của người bình thường dao động 50%-150%. Có nhiều yếu tố liên quan đến chỉ số như tuổi, giới, thể tạng và nhóm máu. 220 người cho máu tháng 2/1998 tại Viện Nhi thấy: nam có hàm lượng yếu tố VIII cao hơn nữ, tuổi 30-39 cao nhất, người thể tạng béo hàm lượng yếu tố VIII có hơn bình thường, nhóm AB hàm lượng yếu tố VIII cao hơn các nhóm máu khác.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment